Tweeledige hoeve

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Dilsen-Stokkem
Deelgemeente Rotem
Straat Haagstraat
Locatie Haagstraat 6, Dilsen-Stokkem (Limburg)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Dilsen-Stokkem (adrescontroles: 12-04-2007 - 12-04-2007).
  • Inventarisatie Dilsen-Stokkem (geografische inventarisatie: 01-01-2005 - 31-12-2005).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Tweeledige hoeve

Deze vaststelling is geldig sinds 01-02-2018.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Tweeledige hoeve, beide delen tegenover elkaar, nok loodrecht op de straat. Op de Ferrariskaart (1771-77) staat op deze plaats een langgestrekte hoeve (nok loodrecht op straat) aangeduid, in de Atlas van de Buurtwegen (1846) is de hoeve weergegeven in haar huidige vorm. Het woonhuis met aansluitende stal, links van het erf, werd volledig verbouwd. De dwarsschuur met stal, aan de overzijde van het erf, is een bakstenen gebouw onder zadeldak (golfplaten), mogelijk opklimmend tot het midden van de 19de eeuw. Getoogde schuurpoort; rechthoekige staldeur en –venster in houten kozijn. Zijgevels met aandak, vlechtingen en topstuk.

Bron: Schlusmans F. 2005: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Maaseik, Kantons Bree - Maaseik, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 19N1, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Schlusmans, Frieda

Datum tekst: 2005

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Haagstraat

Haagstraat (Dilsen-Stokkem)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.