Kesselshoeve

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Dilsen-Stokkem
Deelgemeente Rotem
Straat Kempenstraat
Locatie Kempenstraat 41, Dilsen-Stokkem (Limburg)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Dilsen-Stokkem (adrescontroles: 12-04-2007 - 12-04-2007).
  • Inventarisatie Dilsen-Stokkem (geografische inventarisatie: 01-01-2005 - 31-12-2005).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Kesselshoeve

Deze vaststelling is geldig sinds 01-02-2018.

is beschermd als monument Kesselshoeve

Deze bescherming is geldig sinds 30-04-2004.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Belangrijke, U-vormige hoeve, op de Ferrariskaart (1771-77) aangeduid als gesloten, in de Atlas van de Buurtwegen (1846) in haar huidige vorm. Het woonhuis is door middel van muurankers in de zijgevel gedateerd A 1777, de schuur op dezelfde wijze 1699. Het erf ligt met de open zijde naar de straat, hier afgesloten door middel van een lage muur. Het woonhuis ligt aan de linkerzijde van het erf, de schuur er tegenover; een lager stalgedeelte achter aan het erf verbindt woonhuis en schuur.

Het woonhuis is een dubbelhuis van vijf traveeën + twee traveeën en twee bouwlagen; de twee rechtertraveeën bevatten voorheen waarschijnlijk een stal. Zadeldak (mechanische pannen). Bakstenen gebouw op verhoogde begane grond; gecementeerde plint aan erfzijde. Smeedijzeren muurankers met krullen. De benedenvensters aan erfzijde zijn verbouwd; waarschijnlijk waren het oorspronkelijk rechthoekige vensters in houten kozijnen, zoals nog bewaard op de bovenverdieping. Getoogde deur in een geprofileerde, kalkstenen omlijsting met rocaillesluitsteen; neuten; getoogd bovenlicht in kalkstenen omlijsting met sluitsteen. De muuropeningen van de aansluitende stal werden gewijzigd behalve een rechthoekige zoldervenster in houten kozijn. De achtergevel is voorzien van rechthoekige vensters in recente houten kozijnen. Zijgevels met aandaken, vlechtingen en topstuk. De zijgevel aan straatzijde is voorzien van hogervermelde datering; getoogde vensters in rechthoekige kalkstenen omlijsting met sponningbeloop en sluitsteen, voorheen beluikt; twee getoogde zoldervensters in rechthoekig houten kozijn; ertussen een klein, getoogd venster.

Stal van vier traveeën onder steil zadeldak (mechanische pannen). Bakstenen gebouw, de zijgevels voorzien van aandaken en vlechtingen. De muuropeningen werden gewijzigd.

Langschuur onder steil zadeldak (mechanische pannen). Bakstenen gebouw, de zijgevels voorzien van aandak en vlechtingen. Getoogde poort in de zijgevel aan straatzijde, voorzien van smeedijzeren muurankers met krullen en de hogervermelde datering. Drie rechthoekige uilengaten in de geveltop, die afgelijnd is met een overhoekse muizentandfries.

Bron: Schlusmans F. 2005: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Maaseik, Kantons Bree - Maaseik, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 19N1, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Schlusmans, Frieda

Datum tekst: 2005

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Kempenstraat

Kempenstraat (Dilsen-Stokkem)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.