Langgestrekte hoeve

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Dilsen-Stokkem
Deelgemeente Rotem
Straat Klaverstraat
Locatie Klaverstraat 7, Dilsen-Stokkem (Limburg)
Status Verbouwd of Gesloopt

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Dilsen-Stokkem (adrescontroles: 12-04-2007 - 12-04-2007).
  • Inventarisatie Dilsen-Stokkem (geografische inventarisatie: 01-01-2005 - 31-12-2005).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Voorheen waarschijnlijk langgestrekte hoeve, thans met aanbouwsels tegen de achtergevel. Eind 19de – begin 20ste eeuw. Ordonnantie: dwarsschuur-(stal)–woonhuis. Bakstenen gebouw van één bouwlaag onder zadeldak (mechanische pannen); gecementeerde plint. De stal werd opgenomen in het woonhuis, de staldeur verbouwd tot venster. Het woonhuis was oorspronkelijk een dubbelhuis van drie traveeën. Getoogde muuropeningen met bakstenen druiplijst, de vensters met hardstenen lekdrempel. Rechthoekige poort onder houten latei.

Bron: Schlusmans F. 2005: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Maaseik, Kantons Bree - Maaseik, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 19N1, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Schlusmans, Frieda

Datum tekst: 2050

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Klaverstraat

Klaverstraat (Dilsen-Stokkem)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.