U-vormige stadshoeve

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Dilsen-Stokkem
Deelgemeente Stokkem
Straat Maasstraat
Locatie Maasstraat 12, Dilsen-Stokkem (Limburg)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Dilsen-Stokkem (adrescontroles: 12-04-2007 - 12-04-2007).
  • Inventarisatie Dilsen-Stokkem (geografische inventarisatie: 01-01-2005 - 31-12-2005).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed U-vormige stadshoeve

Deze vaststelling is geldig sinds 01-02-2018.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Twee panden die deel uitmaken van één kavel, een ruime U-vormige stadshoeve uit het eerste kwart van de 20ste eeuw. Aan straatzijde bestaat het gebouw uit drie delen: het dienstgebouw, met stal en dwarsschuur, en twee woonhuizen, waarvan het linkse een enkelhuis is van twee traveeën en het rechtse een dubbelhuis van drie traveeën. Voor het overige zijn het gelijkaardige gebouwen. Bakstenen gebouwen van twee bouwlagen onder zadeldak (kunstleien). Verhoogde begane grond; gecementeerde plint. Lisenen en risaliet in de deurtravee. Overhoekse muizentandfries onder de dakrand. Getoogde muuropeningen met hardstenen sluitsteen, de vensters met hardstenen lekdrempel.

Het dienstgedeelte is voorzien van een getoogde staldeur en dito –vensters, en een korfboogvormige schuurpoort. De achtergevels van de achterliggende dienstgebouwen, zichtbaar in de Gallestraat, zijn voorzien van mergelstenen banden en muurpanden, waarschijnlijk afkomstig van de afbraak van de middeleeuwse defensie.

Bron: Schlusmans F. 2005: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Maaseik, Kantons Bree - Maaseik, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 19N1, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Schlusmans, Frieda

Datum tekst: 2005

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Maasstraat

Maasstraat (Dilsen-Stokkem)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.