Samenstel van woningen met vlasschuur

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Wevelgem
Deelgemeente Gullegem
Straat Bissegemstraat
Locatie Bissegemstraat 122, Wevelgem (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Wevelgem (adrescontroles: 05-02-2008 - 07-02-2008).
  • Inventarisatie Wevelgem (geografische inventarisatie: 01-03-2003 - 31-08-2003).
Links

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Complex van woonhuis en uitbreiding

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is beschermd als monument Samenstel van woningen met vlasschuur

Deze bescherming is geldig sinds 03-06-2005.

Beschrijving

Complex op L-vormige plattegrond bestaande uit een dieper in gelegen 18de-eeuws woonhuis en de 19de-eeuwse uitbreiding (woonhuis + vlasschuur) aan de straatzijde, beschermd als monument bij M.B. van 3 juni 2005. Complex aan de straat afgezet door betonnen hek. Beboomde tuin met onder meer populieren. Typisch gerotseerd grotje gewijd aan Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes.

Het 18de-eeuwse woonhuis werd opgetrokken in 1777, zie balksloef. Volgens de literatuur werd de woning bewoond door een schoenmaker. Volgens de kadastrale gegevens wordt in 1854 ten westen een volume bijgebouwd. Vanaf 1858 is de woning eigendom van vlaskoper Charles Vander Stichele. In opdracht van de familie Vander Stichele wordt in 1876, zie gevelsteen (en kadastrale gegevens van 1877), de vleugel van 1854 vervangen door een nieuwe vleugel die haaks op de woning staat. Deze vleugel omvat een woongedeelte, een groot magazijn met paardenstallen en opslagplaats. Om plaats te maken voor de nieuwbouw wordt een deel van de weg van Bissegem naar Gullegem onderbroken. In 1897 worden in de tuin ten zuidwesten van de woning paardenstallen opgetrokken. In 1903 wordt het volume kadastraal opgesplitst in woonhuis en magazijn.

Dwars op de straat ingeplant 18de-eeuws woonhuis. Breedhuis van zes + twee opkamertraveeën en één bouwlaag onder pannen zadeldak. Verankerde bakstenen lijstgevel op gecementeerde plint. De twee eerste traveeën worden verhoogd in 1876 en geïntegreerd in de nieuwbouw. Getoogde vensters met diefijzers. Geriemde omlijsting van zwarte en rode baksteen. Onderdorpels van gebakken rode tegels. Eerste travee rechts: gedichte deuropening. Achtergevel (of erfgevel): centrale deuropening met opgeklampte deur. Stoep van arduinen plaveien. Aan de straat gelegen 19de-eeuwse vleugel: bakstenen volume onder pannen schilddak. Woonhuis van vijf + drie traveeën en schuur van vijf traveeën en twee bouwlagen. Woongedeelte typologisch aansluitend bij de 19de-eeuwse brouwerswoning zie vierkante plattegrond en de harmonisch en streng opgebouwde gevel. Licht vooruitspringende rechtertravee, voormalige koetsdoorgang, gemarkeerd door driezijdige erker onder leien dak. Getoogde vensters met behouden schrijnwerk. Luiken voor de benedenvensters. Schuur verticaal geritmeerd door lisenen verbonden door muizentandfries. Brede poort met erboven opvallende beglaasde nis in omlijsting van zwarte baksteen en bekroond door kruis. Drie getoogde vensters met diefijzers en luiken. Ten zuidwesten van het erf, paardenstallen en voormalig bakhuisje met erboven kippenhok.

Ten noorden van de woning nog in werking zijnde vlasfabriek en achterin gelegen voormalige roterij met schoorsteen.

  • KADASTERARCHIEF WEST-VLAANDEREN TE BRUGGE, 201: primitief perceelplan, Gullegem (sectie C, blad 1, perceelnr. 433).
  • KADASTERARCHIEF WEST-VLAANDEREN TE BRUGGE, 207: mutatieschetsen, Gullegem, 1854/7, 1877/19, 1897/9, 1903/27.
  • KADASTERARCHIEF WEST-VLAANDEREN TE BRUGGE, 208: Oorspronkelijke aanwijzende tabel, Gullegem, artikelnr. 433 en 434.
  • KADASTERARCHIEF WEST-VLAANDEREN TE BRUGGE, 209: Aanwijzende tabel, artikelnr. 832.
  • KADASTERARCHIEF WEST-VLAANDEREN TE BRUGGE, 212: Kadastrale legger, Gullegem, artikelnr. 250.
  • Architectuur in eigen buurt. Gevels en gebouwen in Wevelgem, een kennismaking, Kortrijk, 2002, p. 70-71.

Bron: De Gunsch A. & De Leeuw S. met medewerking van Scheir O. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Wevelgem, Deelgemeenten Wevelgem, Gullegem en Moorsele, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL15, (onuitgegeven werkdocumenten).

Auteurs: De Gunsch, Ann & De Leeuw, Sofie

Datum tekst: 2005

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Bissegemstraat

Bissegemstraat (Wevelgem)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.