Schuur van vlashandel Vander Stichele

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Wevelgem
Deelgemeente Gullegem
Straat Bissegemstraat
Locatie Bissegemstraat 125, Wevelgem (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Wevelgem (adrescontroles: 05-02-2008 - 07-02-2008).
  • Inventarisatie Wevelgem (geografische inventarisatie: 01-03-2003 - 31-08-2003).
Links

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Magazijn van vlashandel Vander Stichele

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is beschermd als monument Schuur van vlashandel Vander Stichele

Deze bescherming is geldig sinds 03-06-2005.

Beknopte karakterisering

Typologieschuren
Dateringinterbellum
Betrokken personen

Beschrijving

Magazijn van vlashandel Vander Stichele opgetrokken in 1925, naar ontwerp van Remi Lemahieu (Gullegem), beschermd als monument bij M.B. van 3 juni 2005. Verankerde baksteenbouw op U-vormige plattegrond. Drie parallelle beuken onder pannen schilddak + twee lager voorliggende beuken. Parementen gekenmerkt door de aflijnende muizentandfries en het gebruik van gele baksteen voor de rollaag van de ontlastingsbogen en de muurbanden. Straatgevels doorbroken door rechthoekige muuropeningen gevat in rondboognis. Zijgevels met getoogde muuropeningen. Alle vensters zijn voorzien van diefijzers. Centraal, grote poort die toegang geeft tot de schuur met eenvoudig houten spant met dekbalkgebinte. Centrale doorgang geflankeerd door tassen waar het vlas werd opgeslagen voordat het ontdaan werd van het zaad en naar de rootput werd gebracht. Na het roten werd het vlas in kapelletjes op het land geplaatst. Na het drogen werd het gerote vlas gezwingeld. Na het zwingelen werd het vlas opnieuw opgeslagen in de schuur maar in één van de twee voorliggende beuken, op het plan aangeduid als pédaire (vlaskelder) en vlaskamer (rechts). In de pédaire werd vlak voordat het verkocht werd, het vlas op de vochtige grond gelegd om meer gewicht te hebben. Achter de vlaskamer ligt het reservemagazijn. De linkerbeuk wordt aangeduid als garage en kafkot.

  • GEMEENTEARCHIEF WEVELGEM, bouwaanvragen Gullegem 874.1, nr. 1925/36.
  • Architectuur in eigen buurt. Gevels en gebouwen in Wevelgem, een kennismaking, Kortrijk, 2002, p. 92-93.

Bron: De Gunsch A. & De Leeuw S. met medewerking van Scheir O. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Wevelgem, Deelgemeenten Wevelgem, Gullegem en Moorsele, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL15, (onuitgegeven werkdocumenten).

Auteurs: De Gunsch, Ann & De Leeuw, Sofie

Datum tekst: 2005

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Bissegemstraat

Bissegemstraat (Wevelgem)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.