erfgoedobject

Schuur van vlashandel Vander Stichele

bouwkundig element
ID: 71668   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/71668

Juridische gevolgen

Beschrijving

Magazijn van vlashandel Vander Stichele opgetrokken in 1925, naar ontwerp van Remi Lemahieu (Gullegem), beschermd als monument bij M.B. van 3 juni 2005. Verankerde baksteenbouw op U-vormige plattegrond. Drie parallelle beuken onder pannen schilddak + twee lager voorliggende beuken. Parementen gekenmerkt door de aflijnende muizentandfries en het gebruik van gele baksteen voor de rollaag van de ontlastingsbogen en de muurbanden. Straatgevels doorbroken door rechthoekige muuropeningen gevat in rondboognis. Zijgevels met getoogde muuropeningen. Alle vensters zijn voorzien van diefijzers. Centraal, grote poort die toegang geeft tot de schuur met eenvoudig houten spant met dekbalkgebinte. Centrale doorgang geflankeerd door tassen waar het vlas werd opgeslagen voordat het ontdaan werd van het zaad en naar de rootput werd gebracht. Na het roten werd het vlas in kapelletjes op het land geplaatst. Na het drogen werd het gerote vlas gezwingeld. Na het zwingelen werd het vlas opnieuw opgeslagen in de schuur maar in één van de twee voorliggende beuken, op het plan aangeduid als pédaire (vlaskelder) en vlaskamer (rechts). In de pédaire werd vlak voordat het verkocht werd, het vlas op de vochtige grond gelegd om meer gewicht te hebben. Achter de vlaskamer ligt het reservemagazijn. De linkerbeuk wordt aangeduid als garage en kafkot.

  • GEMEENTEARCHIEF WEVELGEM, bouwaanvragen Gullegem 874.1, nr. 1925/36.
  • Architectuur in eigen buurt. Gevels en gebouwen in Wevelgem, een kennismaking, Kortrijk, 2002, p. 92-93.

Bron     : De Gunsch A. & De Leeuw S. met medewerking van Scheir O. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Wevelgem, Deelgemeenten Wevelgem, Gullegem en Moorsele, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL15, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  De Gunsch, Ann, De Leeuw, Sofie
Datum  : 2005


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2019: Schuur van vlashandel Vander Stichele [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/71668 (Geraadpleegd op 18-07-2019)