Watertoren

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Wevelgem
Deelgemeente Gullegem
Straat Kwadestraat
Locatie Kwadestraat 205, Wevelgem (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Wevelgem (adrescontroles: 05-02-2008 - 07-02-2008).
  • Inventarisatie Wevelgem (geografische inventarisatie: 01-03-2003 - 31-08-2003).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Watertoren

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beknopte karakterisering

Typologiewatertorens
Dateringna WO II
Betrokken personen

Beschrijving

Kwadestraat nr. +199. Watertoren type B1/B (850m³), in werking gesteld in 1958, naar ontwerp van C. Boghemans (Menen). Typische watertoren uit de jaren 1950 waarvan het uitzicht een resultaat is van de groeiende behoefte om het gebouw te integreren in zijn landelijk kader. Om deze doelstelling te bereiken werd aan de watertoren een "regionalistisch" of lokaal trekje gegeven, meer bepaald door de vermindering van het volume, de aanwending van natuursteen en de bedekking met een "authentiek" dak. Parement van gele baksteen onder pannen dak met "lantaarn".

VAN CRAENENBROECK (red.), Eenheid in verscheidenheid. Watertorens in België, Brussel, 1991, p. 152-153, 174.

Bron: De Gunsch A. & De Leeuw S. met medewerking van Scheir O. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Wevelgem, Deelgemeenten Wevelgem, Gullegem en Moorsele, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL15, (onuitgegeven werkdocumenten).

Auteurs: De Gunsch, Ann & De Leeuw, Sofie

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Kwadestraat

Kwadestraat (Wevelgem)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.