Pastorie Sint-Niklaasparochie

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Brugge
Deelgemeente Koolkerke
Straat Arendstraat
Locatie Arendstraat 14, Brugge (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Brugge (adrescontroles: 01-11-2007 - 30-11-2007).
  • Inventarisatie Brugge - Deelgemeenten Koolkerke, Sint-Jozef en Sint-Pieters (geografische inventarisatie: 01-11-2002 - 31-05-2003).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Pastorie bij de Sint-Niklaaskerk

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is beschermd als monument Pastorie Sint-Niklaasparochie

Deze bescherming is geldig sinds 19-02-2013.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Dorpskom Koolkerke

Deze bescherming is geldig sinds 09-06-1995.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Pastorie bij de Sint-Niklaaskerk opgenomen in het dorpsgezicht "Sint-Niklaaskerk, kerkhof en pastorie" vastgelegd bij Ministerieel Besluit van 9/06/1995.

Volgens Wintein lag de pastorie al sinds de 17de eeuw ongeveer op deze plaats. Door het Concordaat van 1801, afgesloten tussen Napoleon en paus Pius VII, werden pastorieën en kerken overgedragen aan de burgerlijke overheid. Vanaf dan was het de taak van de gemeente om de pastoor van een woonst te voorzien. Dankzij het Concordaat en gezien de lamentabele staat van sommige pastorieën ontstaat er een nieuwe bouwwoede in de tweede helft van de 19de eeuw. Wellicht in deze context werd circa 1870 de oude pastorie van Koolkerke afgebroken en in 1876 (zie datering op het dakvenster) iets westelijker heropgebouwd.

De pastorie is opgetrokken volgens de typisch 19de-eeuwse typologie van het genre met name een dubbelhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen.

Het is een verankerde baksteenbouw onder pannen zadeldak met accenten van rode baksteen en zandsteen voor het benadrukken van de geblokte ontlastingsbogen. De bedaking is gevat tussen twee trapgevels met schoorstenen als topstuk. Evenwichtig opgebouwde gevel met centrale deurtravee, benadrukt door de natuurstenen frontonbekroning boven het bovenvenster en het getrapte dakvenster met rechthoekig venster in rondboognis. De overige muuropeningen zijn rechthoekig en voorzien van bewaard schrijnwerk met grote roeden; de vensters op de begane grond bewaren de oorspronkelijke luiken. Tegen beide zijgevels is telkens een licht inspringend zijvolume gebouwd van één travee onder lessenaarsdak.

Gecementeerde en witbeschilderde achtergevel verlevendigd met imitatievoegen. Grijsbeschilderde vlakke plint met rechthoekige, al dan niet gedichte keldervensters en verluchtingsroosters. Gevel opengewerkt met rechthoekige muuropeningen. Gedeeltelijk vernieuwd schrijnwerk.

Binnenin vertoont het pand de dubbelhuisindeling: centrale gang die de voordeur met de achterdeur verbindt; aan weerszijden sluiten de salons aan op de gang. De sobere aankleding van het pand dateert volledig uit 1876.

Deels onderkelderd door een tongewelf. In de salons is het eenvoudige lijstwerk met een centrale rozet in neo-Lodewijk XVI-stijl bewaard. Tweeledige indeling ook behouden op de verdieping. Oorspronkelijke kapconstructie op zolder.

  • AFDELING ROHM WEST-VLAANDEREN, Cel Monumenten en Landschappen, archief DW000619.
  • WINTEIN W., Kaart van de oude gemeente Koolkerke met een bijhorende historische schets tot 1850, in: Rond de Poldertorens, jaargang 7, 1965, nummer 1, pagina 11, nummers 59 en 63.

Bron: Gilté S., Vanwalleghem A. & Van Vlaenderen P. met medewerking van Dendooven K. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Brugge, Deelgemeenten Koolkerke, Sint-Jozef en Sint-Pieters,Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL12, (onuitgegeven werkdocumenten).

Auteurs: Gilté, Stefanie; Van Vlaenderen, Patricia & Vanwalleghem, Aagje

Datum tekst: 2005

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Arendstraat

Arendstraat (Brugge)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.