Pannemolen

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Brugge
Deelgemeente Koolkerke
Straat Dudzeelse Steenweg
Locatie Dudzeelse Steenweg zonder nummer, Brugge (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Brugge (adrescontroles: 01-11-2007 - 30-11-2007).
  • Inventarisatie Brugge - Deelgemeenten Koolkerke, Sint-Jozef en Sint-Pieters (geografische inventarisatie: 01-11-2002 - 31-05-2003).
Links

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Pannemolen

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Dudzeelse Steenweg links van nummer 201. Zogenaamde "Pannemolen", wordt vermeld in de ommeloper van Groot-Reygaersvliet van 1447 als toebehorend aan de heer van Dudzele. De oorspronkelijk houten staakmolen wordt in 1891 vervangen door een bakstenen bergmolen. In 1958 worden de wieken afgerukt door een stormwind, in 1963 vernielt een brand al het houtwerk. Heden is enkel nog de roodbakstenen molenromp staande op een molenwal bewaard. In de molenwal zit een segmentboogpoort waarlangs graan en meel werden aan- en afgevoerd. Daarboven leidt een rondboogingang naar de molenromp. Deze bestaat uit drie verdiepingen en is opengewerkt door rondboogvensters.

  • DEVLIEGHER L., De molens in West-Vlaanderen, in: Kunstpatrimonium van West-Vlaanderen, 9, 1984, pagina 154.
  • WINTEIN W., Kaart van de oude gemeente Koolkerke met een bijhorende historische schets tot 1850, in: Rond de Poldertorens, jaargang 7, 1965, nummer 1, pagina 16, nummer 122.

Bron: Gilté S., Vanwalleghem A. & Van Vlaenderen P. met medewerking van Dendooven K. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Brugge, Deelgemeenten Koolkerke, Sint-Jozef en Sint-Pieters,Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL12, (onuitgegeven werkdocumenten).

Auteurs: Gilté, Stefanie; Van Vlaenderen, Patricia & Vanwalleghem, Aagje

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Dudzeelse Steenweg (Koolkerke)

Dudzeelse Steenweg (Brugge)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.