Hoeve

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Brugge
Deelgemeente Koolkerke
Straat Dudzeelse Steenweg
Locatie Dudzeelse Steenweg 450, Brugge (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Brugge (adrescontroles: 01-11-2007 - 30-11-2007).
  • Inventarisatie Brugge - Deelgemeenten Koolkerke, Sint-Jozef en Sint-Pieters (geografische inventarisatie: 01-11-2002 - 31-05-2003).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Hoeve

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Kasteeldomein Groene Poort: boomgaard, weiland en park

Deze bescherming is geldig sinds 02-02-1981.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Achterin gelegen hoeve die via een onverharde weg in verbinding staat met de straat. Oorspronkelijk een hoeve van het langgestrekte geveltype.

Witbeschilderd woonhuis op een gepekte plint met geïncorporeerde schuur- en stalvleugel onder verspringende daken. Schuur gedeeltelijk nog met houten beplanking. Gedateerde stal van 1849 zie jaarankers in zijgevel.

  • DEVLIEGHER L. De zwinstreek, in: Kunstpatrimonium van West-Vlaanderen, 4, 1970, pagina 100.

Bron: Gilté S., Vanwalleghem A. & Van Vlaenderen P. met medewerking van Dendooven K. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Brugge, Deelgemeenten Koolkerke, Sint-Jozef en Sint-Pieters,Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL12, (onuitgegeven werkdocumenten).

Auteurs: Gilté, Stefanie; Van Vlaenderen, Patricia & Vanwalleghem, Aagje

Datum tekst: 2005

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Dudzeelse Steenweg (Koolkerke)

Dudzeelse Steenweg (Brugge)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.