Hoeve Fort van Beieren

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Brugge
Deelgemeente Koolkerke
Straat Gemeneweidestraat
Locatie Gemeneweidestraat 51, Brugge (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Brugge (adrescontroles: 01-11-2007 - 30-11-2007).
  • Inventarisatie Brugge - Deelgemeenten Koolkerke, Sint-Jozef en Sint-Pieters (geografische inventarisatie: 01-11-2002 - 31-05-2003).
Links

Juridische gevolgen

is beschermd als monument Hoeve Fort van Beieren

Deze bescherming is geldig sinds 19-04-2013.

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Hoeve Fort van Beieren

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Hoeven De Groote Schuure en Fort van Beieren: omgeving

Deze bescherming is geldig sinds 19-04-2013.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Voormalige hoeve zogenaamd "Fort van Beieren", sinds 2000 in gebruik als restaurant. 17de-eeuwse hoeve van het langgeveltype met geïncorporeerde stal- en schuurvleugel onder ongelijkmatig pannen zadeldak. Verankerde baksteenbouw met een zwart gepekte plint.

Woonhuis van vier traveeën en één brede opkamertravee. Beide zijgevels van de opkamertravee zijn afgewerkt met vlechtingen. Stalvleugel van zes traveeën en schuur met centrale doorrit.

Interieur. Woonhuis met bewaarde moer- en kinderbalken. Driebeukige schuur met schaargebinten. Op een stijl staat: "SEYD/ STEFAENUS VAN/ DER STAPPEN DYE/ DRONCKE DOOD/VIEL VAN DE/ TRAPPEN 1698".

  • DEVLIEGHER L., De Zwinstreek, in: Kunstpatrimonium van West-Vlaanderen, 4, Tielt, 1970, pagina 103.
  • WINTEIN W., Kaart van de oude gemeente Koolkerke met een bijhorende historische schets tot 1850, in: Rond de Poldertorens, jaargang 7, 1965, nummer 1, pagina 23, nummer 203.

Bron: Gilté S., Vanwalleghem A. & Van Vlaenderen P. met medewerking van Dendooven K. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Brugge, Deelgemeenten Koolkerke, Sint-Jozef en Sint-Pieters,Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL12, (onuitgegeven werkdocumenten).

Auteurs: Gilté, Stefanie; Van Vlaenderen, Patricia & Vanwalleghem, Aagje

Datum tekst: 2005

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Gemeneweidestraat

Gemeneweidestraat (Brugge)

maakt deel uit van Omgeving van hoeven De Groote Schuure en Fort van Beieren

Gemeneweidestraat (Brugge)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.