erfgoedobject

Gesloten hoeve

bouwkundig element
ID: 719   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/719

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Gesloten hoeve
    Deze vaststelling is geldig sinds 01-02-2018

Beschrijving

Gesloten hoeve, reeds als dusdanig aangeduid op de Ferrariskaart (1771-1777). De huidige gebouwen dateren uit verschillende perioden. Bakstenen gebouwen onder zadeldaken (Vlaamse en mechanische pannen), gegroepeerd rondom een vierkant erf, bereikbaar via de bakstenen rondboogpoort in de oostelijke vleugel aan straatzijde). Dit gedeelte is door middel van een opschrift op de hardstenen sluitsteen van de poort gedateerd 1845.

Het woonhuis bevindt zich rechts van het poortgebouw (noorden); een thans verwijderde gevelsteen draagt het opschrift: WITHOFS/1841. In dezelfde vleugel bevindt zich een stal, links van het woonhuis. Laatsgenoemde is aan erfzijde (voorgevel) volledig vernieuwd (gewijzigde ordonnantie, nieuwe vensters); alleen de rechthoekige deur in vlakke kalkstenen omlijsting is oorspronkelijk. De zijgevel aan straatzijde - de oude kern wordt hier aangeduid door gesmeed ijzeren muurankers met krullen - heeft een eveneens gedeeltelijk gewijzigde ordonnantie; de oorspronkelijke vensters van de erfzijdegevel werden hier mogelijk hergebruikt: laat-classicistische, rechthoekige vensters in een kalkstenen omlijsting met duimen en sponningbeloop. Aandak met muurvlechtingen.

De aansluitende stal behield zijn ordonnantie: twee getoogde staldeuren in een rechthoekige kalkstenen omlijsting, en een houten zolderluik.

Stallen in de zuidelijke vleugel, tegenover het woonhuis. Gevelsteen in de zijgevel aan straatzijde: TWH/1782. Erfzijdegevel voorzien van rechthoekige deuren in een kalkstenen omlijsting, een lage, bakstenen rondboogpoort, en houten zolderluiken. Recente muuropeningen in de achtergevel. De zijgevel aan straatzijde behield een gesmeed ijzeren muuranker met krullen en resten van het oorspronkelijke aandak met vlechtingen: de dakhelling werd dus gewijzigd.

Dwarsschuur achteraan het erf, in haar huidige vorm niet weergegeven in de Atlas van de Buurtwegen (1845): de constructie was minder diep en sloot niet aan bij het woonhuis. Mogelijk gaat het hier om een gebouw uit de tweede helft van de 19de eeuw, waarbij voor de rechtse deur gebruikt gemaakt werd van oud materiaal. Rondboogpoort in een bakstenen omlijsting, een bakstenen rondboogvenster en een recente deur.


Bron     : Schlusmans F. 1996: Inventaris van het cultuurbezit in BelgiĆ«, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Tongeren, Kantons Bilzen - Maasmechelen, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 14N3, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Schlusmans, Frieda
Datum  : 1996


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Gesloten hoeve [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/719 (Geraadpleegd op 29-02-2020)