erfgoedobject

Hoeve

bouwkundig element
ID
71924
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/71924

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Hoeve
    Deze vaststelling is geldig sinds 01-02-2018

Beschrijving

Thans U-vormige hoeve met open zijde van het erf naar de straat. De oude kern wordt gevormd door de westvleugel: deze staat reeds aangeduid in de Atlas van de Buurtwegen (1845); in 1872 (stafkaart Dépôt de la Guerre) is de hoeve L-vormig; later, waarschijnlijk in het eerste kwart van de 20ste eeuw, verdween de haakse vleugel en werden de huidige twee haakse vleugels gebouwd.

Woonhuis uit het eerste kwart van de 20ste eeuw in de noordvleugel; dubbelhuis van vijf traveeën en één bouwlaag onder geknikt zadeldak (mechanische pannen). Bakstenen gebouw op gecementeerde plint. Dropmotief onder de dakrand. Getoogde, beluikte vensters; getoogde deur.

De westvleugel omvat de stallen en een gedeelte van het woonhuis: dit is het oudste gedeelte uit de eerste helft van de 19de eeuw. Bakstenen gebouw onder zadeldak (mechanische pannen). De oorspronkelijke, mogelijk eerste helft 19de-eeuwse muuropeningen zijn de rechthoekige deur en dito venster (voorheen beluikt) in houten kozijn in de twee inspringende rechtertravee. Overige travee voorzien van dropmotief onder de dakrand. Getoogde muuropeningen; staldeur onder houten latei; getoogde poort onder houten latei; twee klimmende dakvensters in houten kozijn.

De zuidvleugel dateert uit eind 19de - eerste kwart 20ste eeuw: bakstenen dwarsschuur onder mank zadeldak (mechanische pannen). Dropmotief onder de dakrand. Rechthoekige schuurpoort onder houten latei. Lagere poort onder strekse boog. Open schob onder zadeldak in het verlengde.

Achter het woonhuis, de boomgaard met notenboom, afgesloten door een meidoornhaag.


Bron     : Schlusmans F. 2005: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Maaseik, Kantons Bree - Maaseik, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 19N1, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Schlusmans, Frieda
Datum  : 2005


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Hoeve [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/71924 (Geraadpleegd op 24-06-2021)