erfgoedobject

Kasteel De Patente

bouwkundig element
ID: 72004   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/72004

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Kasteel De Patente
    Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009

Beschrijving

Blankenbergse Steenweg nummer 120. Kasteel zogenaamd "De Patente". De oudste vermelding van het leengoed "De Patente" gaat terug tot het midden van de 16de eeuw, maar wellicht ligt de oorsprong in de 14de of 15de eeuw. Het goed wordt vermeld als "'t opperhof met een huijs van plaijsance met de walgrachten rontsomme ende 't nederhof aende zuudtsijde, met den bogaert aende oostsijde ...". In 1841 wordt het eigendom uit de hand te koop gesteld en in 1845 is er sprake van het kasteel "De Patente".

Op het plan Popp (1842) is het omwalde "hof van plaisance" aangeduid. Vermoedelijk heeft de eigenaar na de verkoop van 1841 een nieuw landhuis met koetshuizen binnen de omwalling laten bouwen, waarvan nog delen zijn bewaard gebleven. In 1890 wordt het landhuis, in opdracht van de Brugse componist Karel Mestagh, nogmaals verbouwd naar een ontwerp van architect René Buyck (Brugge). Het bestaande landhuis krijgt een nieuw bakstenen parement, nieuwe zijgevels met traptop en een monumentaal dak.

In 1997 wordt het kasteel ingericht als seniorenresidentie "Belamy" met 25 flats. Restauratie van het kasteel en aanbouwen van een nieuwe vleugel ontworpen door architect Jos Strubbe (Brugge).

Voor- en achtergevels: bakstenen gevels van vijf traveeën, rechthoekige vensters met ramen voorzien van een grote roedeverdeling. De benedenvensters zijn beluikt. De centrale monumentale dakkapel met trapgevel en zoldervenster gevat in een samengestelde boognis, dateert van 1890. De zuidgevel is een hoge trapgevel van vier traveeën. De begane grond en verdieping hebben een ouder parement en behouden de gevelordonnantie van het vroegere landhuis. In 1890 wordt deze gevel verhoogd met een traptop met op de zolderverdieping drie kruisvensters in rondboognissen, in de top steekt een gedeeld venster in een rondboognis. De traptop heeft markerende doorlopende lijsten en een aanleunende centrale schouw. De bovenbouw van de noordgevel heeft dezelfde vorm als de zuidgevel. Op de begane grond een oudere aanbouw in sobere classicistische stijl.

Ten noorden van het woonhuis twee koetsenhuizen uit het midden van de 19de eeuw, sobere classicistische, bepleisterde gevels.

Aan de Blankenbergse Steenweg vermoedelijk een hovenierswoning of een restant van de vroegere herberg "De Patente". Diephuis met een oude kern die kan opklimmen tot de 17de eeuw.

Interieur. De aankleding van de begane grond dateert grotendeels uit het midden van de 19de eeuw. De centrale gang eindigt op een houten draaitrap. De salons en de keuken zijn symmetrisch ingeplant aan beide zijden van de gang. Het salon links vooraan heeft merkwaardig bebloemd behangpapier en een witmarmeren schouw. Het salon rechts heeft plafonlijstwerk met twee ruitmotieven en een grijsmarmeren schouw. De bovenverdieping is sober aangekleed. Op de zolderverdieping een ruimte met bepleisterd korfbooggewelf, vermoedelijk de voormalige muziekzaal van Karel Mestdagh.

  • DIENST INFRASTRUCTUUR EN RUIMTELIJKE ORDENING BRUGGE, Bouwvergunningen, nummer 817/1997.
  • DIENST MONUMENTENZORG EN STADSVERNIEUWING BRUGGE, Nota, 19 september 1990.
  • COORNAERT M., De topografie, de geschiedenis en de toponymie van Sint-Pieters-op-den-Dijk tot 1899, Brugge, 1972, pagina's 226-227.

Bron     : Gilté S., Vanwalleghem A. & Van Vlaenderen P. met medewerking van Dendooven K. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Brugge, Deelgemeenten Koolkerke, Sint-Jozef en Sint-Pieters,Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL12, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Gilté, Stefanie, Van Vlaenderen, Patricia, Vanwalleghem, Aagje


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Kasteel De Patente [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/72004 (Geraadpleegd op 01-10-2020)