Teksten van Eenheidsbebouwing in neoclassicistische stijl, architectenwoning Jules Hofman

Eenheidsbebouwing ()

Eenheidsbebouwing in neoclassicistische stijl naar ontwerp van Jules Hofman van 1893 in opdracht van de Naamlooze Maatschappij voor het Bouwen van Burgershuizen in het Oostkwartier. De architect betrok zelf het middelste pand (nummer 69).

Het ensemble bestaat uit drie burgerhuizen waarvan nummers 67 en 71 identiek, doch in spiegelbeeld, met drie traveeën en drie bouwlagen. Hoger opgaande nummer 69 (architectenwoning Jules Hofman) met twee traveeën en vier bouwlagen. Bepleisterde en beschilderde lijstgevels met imitatievoegen en doorlopende lekdrempels en kordons. Nummer 69 met kroonlijst op uitgelengde consoles; nummers 67 en 71 beëindigd met gelede architraaf en geornamenteerd fries. Laatstgenoemde op bovenverdieping afgelijnd door pilasters met composietkapitelen, hoofdverdieping met rechthoekige vensters en centraal balkon, deurvenster in entablementomlijsting; voorts rondboogvensters onder omlopende waterlijst, op bovenverdieping doorlopend en gekoppeld met deelzuiltjes. Nummer 69 met rechthoekige muuropeningen, op hoofdverdieping in entablementomlijsting onder driehoekig fronton. Verbouwde begane grond met recente garagepoort.

  • Stadsarchief Antwerpen, Bouwdossiers, 1893#494.

Auteurs:  Hooft, Elise, Plomteux, Greet, Steyaert, Rita
Datum:


Je kan deze pagina citeren als: Hooft, Elise; Plomteux, Greet; Steyaert, Rita: Eenheidsbebouwing in neoclassicistische stijl, architectenwoning Jules Hofman [online], https://id.erfgoed.net/teksten/175911 (geraadpleegd op )


Eenheidsbebouwing in neoclassicistische stijl ()

Eenheidsbebouwing in neoclassicistische stijl naar ontwerp van J. Hofman, van 1893. Drie enkelhuizen waarvan nummers 67 en 71 identiek, doch in spiegelbeeld, met drie traveeën en drie bouwlagen; hoger opgaande nummer 69 met twee traveeën en vier bouwlagen. Bepleisterde en beschilderde lijstgevels met imitatievoegen en doorlopende lekdrempels en kordons. Nummer 69 met kroonlijst op uitgelengde consoles; nummers 67 en 71 beëindigd met gelede architraaf en geornamenteerd fries. Laatstgenoemde op bovenverdieping afgelijnd door pilasters met composietkapitelen, hoofdverdieping met rechthoekige vensters en centraal balkon, deurvenster in entablementomlijsting; voorts rondboogvensters onder omlopende waterlijst, op bovenverdieping doorlopend en gekoppeld met deelzuiltjes. Nummer 69 met rechthoekige muuropeningen, op hoofdverdieping in entablementomlijsting onder driehoekig fronton. Verbouwde begane grond met recente garagepoort.

  • Stadsarchief Antwerpen, Bouwdossiers D2, 1893, Modern Archief 20.284, dossier 494.
  • VANHOVE B. 1978: De Art Nouveau-architectuur in het Antwerpse: een doorsnede , onuitgegeven licentiaatsverhandeling R.U.G., 26.

Bron: PLOMTEUX G. & STEYAERT R. met medewerking van WYLLEMAN L. 1989: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Antwerpen, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 3nc, Brussel - Turnhout.
Auteurs:  Plomteux, Greet, Steyaert, Rita
Datum:


Je kan deze pagina citeren als: Plomteux, Greet; Steyaert, Rita: Eenheidsbebouwing in neoclassicistische stijl, architectenwoning Jules Hofman [online], https://id.erfgoed.net/teksten/7207 (geraadpleegd op )