Neoclassicistische kapel

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Spiere-Helkijn
Deelgemeente Helkijn
Straat Avelgemstraat
Locatie Avelgemstraat zonder nummer, Spiere-Helkijn (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Spiere-Helkijn (adrescontroles: 09-05-2008 - 09-05-2008).
  • Inventarisatie Spiere-Helkijn (geografische inventarisatie: 01-08-2003 - 31-10-2003).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Kapel

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is beschermd als monument Neoclassicistische kapel

Deze bescherming is geldig sinds 17-07-2012.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Avelgemstraat nr. +7. Kapel, vermoedelijk opgericht in de tweede helft van de 19de eeuw. Het bedehuisje werd bijgetekend op het primitief kadasterplan, maar wordt pas in 1904 voor het eerst afgebeeld op een mutatieschets van het kadaster.

Neoclassicistisch bedehuis op rechthoekige plattegrond onder kunstleien zadeldak. Deels beraapte puntgevel doorbroken door rondbogige kapeldeur tussen pilasters met kapiteel voorzien van tandlijst. Aflijning door getrapte bepleisterde kroonlijst, bekronend bolornament. Vermoedelijk was de gevel voorheen beschilderd, cf. sporen van blauwe verf op bepleistering. IJzeren hek met centraal kruis.

Interieur. Toegang via twee arduinen treden, bewaarde cementtegelvloer. Bepleisterde en beschilderde wanden, boogvormig muurvlak onder bepleisterd tongewelf. Het originele altaar met heiligenbeeld werd verwijderd cf. oude foto dd. 12/1974.

KADASTERARCHIEF VLAAMS-BRABANT TE BRUSSEL, 207: Mutatieschetsen, Spiere-Helkijn, 1904/21.

ROHM WEST-VLAANDEREN, Cel Monumenten en Landschappen, fotoarchief, foto d.d. 12/1974.

Bron: De Gunsch A. & De Leeuw S. met medewerking van Scheir O. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Spiere-Helkijn, Deelgemeenten Helkijn en Spiere, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL16, (onuitgegeven werkdocumenten).

Auteurs: De Gunsch, Ann & De Leeuw, Sofie

Relaties

maakt deel uit van Avelgemstraat

Avelgemstraat (Spiere-Helkijn)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.