Hoeve La Folie

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Spiere-Helkijn
Deelgemeente Helkijn
Straat Elleboogstraat
Locatie Elleboogstraat 14, Spiere-Helkijn (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Spiere-Helkijn (adrescontroles: 09-05-2008 - 09-05-2008).
  • Inventarisatie Spiere-Helkijn (geografische inventarisatie: 01-08-2003 - 31-10-2003).

Juridische gevolgen

is beschermd als monument Hoeve La Folie

Deze bescherming is geldig sinds 17-07-2012.

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Hoeve La Folie

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beschrijving

Historische hoeve zogenaamd "La Folie", gelegen op 100 m van de kerk en de Schelde. Gebouwen opgetrokken circa 1630 in opdracht van André Catulle (zie wapenschild in achtergevel torenpoort), aartsdiaken en vicaris-generaal van het bisdom Doornik. Verblijfplaats van Lodewijk XIV tijdens de Negenjarige oorlog, zie gedenksteen in poortgebouw met opschrift: "Dum hoc anno MDCLXVII venit vidit subigit flandriam Ludovicus rex christianissimus bis hac aide vsus est".

Hoeve met U-vormige plattegrond, bestaande uit bakstenen bestanddelen onder pannen zadeldaken, opgesteld rond een deels gekasseid erf. In zijn huidige vorm voorgesteld op de Ferrariskaart (1770-1778). Poortgebouw en woonhuis aangeduid bij de Atlas der Buurtwegen (1845). Volgens de mutatieschetsen van het kadaster worden stalvleugel, schuur en ast in 1887 opgetrokken, de gebouwen worden uitgebreid in 1898 en 1957. Stalvleugel ten oosten opgetrokken in 1969. Het poortgebouw wordt grotendeels verwoest tijdens de Eerste Wereldoorlog, reconstructie na de oorlog met inbreng van vensters en dakkapellen en verhoging van de doorgang. Het woonhuis wordt naar verluid in 1948 achteraan uitgebreid.

Oostelijke erfoprit gemarkeerd door torenpoort. Ten noordoosten, stalvleugel aansluitend bij het poortgebouw. Ten noorden, het woonhuis, in kern vermoedelijk uit de 17de eeuw. Ten westen, stalvleugel, cichoreiast en schuur.

Torenpoort met geïncorporeerde duiventoren, twee bouwlagen onder leien schilddak doorbroken door houten dakkapellen. Gedenksteen in voorgevel en wapenschild in erfgevel.

Boerenhuis met gecementeerde erfgevel, drie traveeën en twee bouwlagen onder pannen zadeldak. Geïncorporeerd diephuis van één travee en drie bouwlagen. Lager volume van vier traveeën en poorttravee. Licht getoogde muuropeningen met deels vernieuwd schrijnwerk.

Achtergevel met bewaarde steunbeer op noordwestelijke hoek. Aanbouw onder plat dak. Deels behouden 19de-eeuws schrijnwerk, verschillende vensters met dievenstaven.

Onderkelderde woning, deels bewaard interieur, onder meer binnendeuren, fraaie houten trap, marmeren schouwmantels.

Stalvleugel ten noordoosten, deels opgetrokken in Doornikse steen. Erfgevel met bewaarde negblokken van Doornikse steen in omlijsting.

Stalvleugel ten westen, achtergevel deels opgetrokken in Doornikse steen. Overwelving met bakstenen troggewelfjes.

  • KADASTERARCHIEF VLAAMS-BRABANT TE BRUSSEL, 207: Mutatieschetsen, Spiere-Helkijn, 1887/21, 1898/5 en 1957/39.

Bron: De Gunsch A. & De Leeuw S. met medewerking van Scheir O. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Spiere-Helkijn, Deelgemeenten Helkijn en Spiere, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL16, (onuitgegeven werkdocumenten).

Auteurs: De Gunsch, Ann & De Leeuw, Sofie

Datum tekst: 2005

Relaties

maakt deel uit van Elleboogstraat

Elleboogstraat (Spiere-Helkijn)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.