erfgoedobject

Herenhuis met hoeve Grootbroek

bouwkundig element
ID: 72232   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/72232

Juridische gevolgen

Beschrijving

Herenhuis met hoeve, gelegen aan de Abeek, aan de rand van het Grootbroek.

Toen de Banque Générale pour favoriser l'Agriculture et les Travaux Publics na de aanleg van de Lossing in faling ging, werden de van de gemeente aangekochte gronden verdeeld onder de aandeelhouders. Charles Wauters van Antwerpen was advocaat van de vereffening; als loon kreeg hij eveneens een stuk grond in de broeken toegewezen. De eigenaars van deze gronden verenigden zich in de watering Het Grootbroek, opgericht bij Koninklijk Besluit van 6 juni 1877, met de bedoeling de gronden vooralsnog te laten renderen. Wauters speelde een belangrijke rol in het bestuur van de watering, en als enige eigenaar vestigde hij zich met succes op zijn gronden, die hij van moeras omvormde tot landbouwgronden, en waar hij een huis en hoeve bouwde. In 1968 verkocht aan het Verbond voor Katholieke Meisjesgidsen en thans in gebruik als vakantieoord.

Het complex bestaat uit een herenhuis met erachter een semi-gesloten hoeve.

Het herenhuis is een breedhuis van acht traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (nok loodrecht op de straat, mechanische pannen). Bakstenen gebouw op gecementeerde plint. Gecementeerde zijgevels en hoekbanden. Puntvormige gevelverhoging boven de drie middentraveeën, voorzien van een oculus. Getoogde muuropeningen, de voorheen beluikte vensters met hardstenen lekdrempels; woonhuisdeur in een gecementeerde omlijsting.

De hoeve werd aangepast aan de huidige functie als vakantiecentrum, zodat de oorspronkelijke functie van de gebouwen niet altijd duidelijk is. De twee tegenover elkaar liggende hoofdgebouwen (nok loodrecht op straat) schijnen oorspronkelijk langschuren geweest te zijn; de noordoost- en zuidwest-verbindingsvleugels waren mogelijk stallen. Bakstenen gebouwen onder zadeldaken (mechanische pannen). De meeste muuropeningen schijnen gewijzigd. Oorspronkelijk zijn mogelijk alleen de korfboogpoorten in de zijgevels van de langschuren.

  • FAASSEN J., In en om "het Stamprooierbroek" .

Bron     : Schlusmans F. 2005: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Maaseik, Kantons Bree - Maaseik, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 19N1, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Schlusmans, Frieda
Datum  : 2005


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Herenhuis met hoeve Grootbroek [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/72232 (Geraadpleegd op 29-03-2020)