Sint-Hubertuskapel

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Kinrooi
Deelgemeente Molenbeersel
Straat Hoofstraat
Locatie Hoofstraat zonder nummer, Kinrooi (Limburg)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Kinrooi (12-10-2007 - 12-10-2007).
  • Inventarisatie Kinrooi (adrescontroles, geografische inventarisatie: 01-01-2005 - 31-12-2005).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Sint-Hubertuskapel

Deze vaststelling is geldig sinds 01-02-2018.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Kleine, rechthoekige kapel van één travee, van circa 1892 en gebouwd door Jan en Odilia Stals bij hun hoeve De Hoef. Gerestaureerd in 1977.

Bakstenen gebouw onder zadeldak (mechanische pannen). Gecementeerde plint. Muizentandfries en dropmotief onder de dakrand. Voor- en achtergevel met aandak, gecementeerde afdekking en schouderstukken. Rondboogportaal; in het timpaan het opschrift: HIER BIDT MEN TER ERE VAN DE H. HUBERTUS; rechthoekige deur met houten traliewerk.

  • S.N., Waar men gaat langs onze wegen, ed. Geschied-en Heemkundige Kring-Kinrooi, Nieuwkerken, 1981, p. 82.

Bron: Schlusmans F. 2005: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Maaseik, Kantons Bree - Maaseik, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 19N1, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Schlusmans, Frieda

Datum tekst: 2005

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Molenbeersel

Molenbeersel (Kinrooi)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.