erfgoedobject

Kasteeldomein van Spiere

bouwkundig element
ID: 72266   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/72266

Juridische gevolgen

Beschrijving

* Jaquetbosstraat nrs. 50-52. Kasteel. Beschermd als monument en het omgevend park als landschap bij K.B. van 08/09/1971. Eén van de belangrijkste 18de-eeuwse kastelen in West-Vlaanderen. Opgetrokken ca. 1750 door Baron Bruno del Fosse et d' Espierres.

Rond 1700 kocht zijn vader, Nicolas del Fosse, de Heerlijkheid van het Nederhof van Spiere en enkele jaren later, ca. 1720, verleende keizer Karel VI hem en zijn nakomelingen het recht om de titel van baron te voeren. In 1767 komt ook het Opperhof van Spiere in handen van de familie.

Lange gekasseide dreef, geflankeerd door twee rijen beuken, leidt naar het kasteel. Straat en binnenkoer afgezet door arduinen paaltjes met ijzeren leeuwenkopjes verbonden door ijzeren kettingen.

Langs de dreef, neogotische kapel uit het laatste kwart van de 19de eeuw. Baksteenbouw op rechthoekige plattegrond. Kunstleien zadeldak. Puntgevel gemarkeerd door open spant, rustend op korbelen. Arduinen spitsboogportaal met ranke zuiltjes. Zijgevels gemarkeerd door steunberen. Bepleisterd en beschilderd interieur. Spitstongewelf met graten. Cementtegelvloer. Neogotisch arduinen altaar met beschilderd Madonnabeeld.

Imposant kasteel op U-vormige plattegrond en met typische symmetrische opbouw. Hoofdgebouw en zijvleugels omsluiten de gekasseide binnenkoer.

Hoofdvolume opgetrokken in baksteen en arduin. Dubbelhuis van negen traveeën en twee bouwlagen onder leien schilddak. Drie traveeën breed middenrisaliet van Doornikse steen bekroond door fronton met wapenschild (natuursteen van Lezenne) van de opdrachtgever Bruno del Fosse en zijn echtgenote Thérèse de Sourdeau en baronnenkroon. Verticale gevelgeleding door de hoekpilasters en pilasters van de middenpartij.

Bordes leidt naar het centraal korfbogig portaal. Bepleisterde achtergevel gemarkeerd door driezijdige uitbouw. Afwissellend korbogige, rondbogige en segmentbogige vensters.

Haakse zijvleugels van één bouwlaag onder leien schilddak. Gewitte lijstgevels geritmeerd door korfbogen en pilasters op natuurstenen basis. De zijvleugels lopen uit in twee volumes van twee bouwlagen onder geknikt puntdak. De kopgevel, zijde toegangsdreef, is rijker uitgewerkt en wordt geritmeerd door vier pilasters die de kroonlijst ondersteunen. Bekronend driehoekig fronton.

Vrij gaaf bewaard interieur.

Het kasteel is gelegen in een park ten oosten begrensd door de Spierebeek. Het park zou naar verluidt aangelegd zijn door Le Nôtre, maar aangezien hij op het moment van de aanleg reeds tien jaar was overleden, kan het ontwerp mogelijk worden toegeschreven aan één van zijn leerlingen.

18de-eeuwse landschapstuin met zeer gevarieerde landschapsbeelden. Park met grasvelden en mooie eiken, beuken en treurbeuken. U-vormige vijver ten noordoosten, grenzend aan de Grote Spierebeek.

AFDELING ROHM WEST-VLAANDEREN, cel Monumenten en Landschappen, archief nr. W/00527.

AFDELING ROHM WEST-VLAANDEREN, fotoarchief, foto d.d. juli 1950.

CORNILLY J., Monumentaal West-Vlaanderen. Beschermde monumenten en landschappen in de provincie West-Vlaanderen. Deel I: Arrondissementen Ieper, Kortrijk, Roeselare, Tielt, Brugge, 2001, p. 213.

GENICOT L., Kastelen en buitenplaatsen, in Het Groot Kastelenboek van België, Brussel, 1976, p. 252.


Bron     : De Gunsch A. & De Leeuw S. met medewerking van Scheir O. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Spiere-Helkijn, Deelgemeenten Helkijn en Spiere, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL16, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  De Gunsch, Ann, De Leeuw, Sofie


Relaties

  • Omvat
    Conciërgewoning bij kasteel van Spiere

  • Omvat
    Kasteelhoeve bij kasteel van Spiere

  • Is deel van
    Jacquetbosstraat

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Kasteeldomein van Spiere [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/72266 (Geraadpleegd op 10-08-2020)