Watermolen Leverenmolen

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Maaseik
Deelgemeente Neeroeteren
Straat Ketelstraat
Locatie Ketelstraat 62, Maaseik (Limburg)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Maaseik (adrescontroles: 12-06-2007 - 12-06-2007).
  • Inventarisatie Maaseik (geografische inventarisatie: 01-01-2005 - 31-12-2005).
Links

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Watermolen Leverenmolen

Deze vaststelling is geldig sinds 01-02-2018.

omvat de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Watermolen Leverenmolen: molenaarswoning en omgeving
gelegen te Ketelstraat (Maaseik)

Deze bescherming is geldig sinds 20-10-1993.

omvat de bescherming als monument Watermolen Leverenmolen: molenhuis
gelegen te Ketelstraat 62 (Maaseik)

Deze bescherming is geldig sinds 20-10-1993.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Voormalige wateroliemolen, later graanmolen op de Bosbeek. De molen staat reeds aangeduid op de Ferrariskaart (1771-77). In de Atlas van de Buurtwegen (1845) is het een complex met losstaande bestanddelen. Hiervan bleef alleen het molenhuis bewaard, in een sterk gewijzigde vorm; de verbouwingen dateren waarschijnlijk uit de tweede helft van de 19de eeuw.

Molenaarshuis en recente stal in één langgestrekt gebouw ten noorden van het erf. Het woonhuis is een dubbelhuis uit de tweede helft van de 19de eeuw. Drie traveeën en één bouwlaag onder zadeldak (mechanische pannen); recent dakvenster. Bakstenen gebouw met dropmotief onder de dakrand. Getoogde muuropeningen.

Molenhuis ten zuiden van het erf. De molen staat nok loodrecht op de Bosbeek. Bakstenen gebouw van één bouwlaag onder zadeldak (mechanische pannen); gevelpartijen van Maaskeien getuigen van de oude kern. Smeedijzeren muurankers. Getoogde muuropeningen (tweede helft 19de eeuw). Recent aanbouwsel tegen de noordgevel. De molen is een onderslagmolen met een metalen molenrad. Behouden sluiswerk.

  • CUPPENS, H.-W. SMET, Limburgse watermolens. Molens op de Aabeek-Bosbeek en Itterbeek, St.-Niklaas, 1980.
  • DOORSLAER B. VAN, Met de stroom mee of tegen de wind in Molens in Limburg, Borgloon, 1996, p. 41.

Bron: Schlusmans F. 2005: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Maaseik, Kantons Bree - Maaseik, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 19N1, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Schlusmans, Frieda

Datum tekst: 2005

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Ketelstraat

Ketelstraat (Maaseik)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.