erfgoedobject

Gespiegelde stadswoningen naar ontwerp van Van Meulebrouck

bouwkundig element
ID: 72367   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/72367

Juridische gevolgen

Beschrijving

Geheel van twee gespiegelde rijwoningen, naar een ontwerp van architect Jacques Van Meulebrouck uit 1933, van telkens drie bouwlagen onder een plat dak, opgetrokken uit gele baksteen in halfsteens verband met verdiepte lintvoegen. De gevel, afgelijnd door een metalen reling (verdwenen in nummer 8) tussen twee hoger oprijzende penanten, wordt overheerst door symmetrisch geplaatste in- en uitzwenkende muurvlakken : een centrale erkeruitbouw op driehoekig grondplan in de tweede bouwlaag, en een balkon met metalen balustrade op ruitvormig plan in de derde. Decoratieve accenten in rode baksteen, zoals de trapsgewijs verdiepte toegangsportiek, de tandlijst, en de doorlopende rollagen van verticale bakstenen, verbinden het geheel. Recent vernieuwd schrijnwerk.

  • Stadsarchief Leuven, Modern Archief, dossier 92664 (bouwvergunning 01.05.1933).
  • AMELYNCK J., De moderne woning in Groot-Leuven van 1928 tot 1940. Een aanzet tot inventarisatie en analyse, onuitgegeven licentiaatsverhandeling, K.U.Leuven, 1988, p. 115, 134, 165, 217.

Bron     : Mondelaers Lydie & Verloove Clara i.s.m. Van Roy Diane, Van Damme Marjolijn en Meulemans Katharina. 2009. Inventaris van het bouwkundig erfgoed. Provincie Vlaams-Brabant. Leuven binnenstad. Herinventarisatie. Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen. VLB2 (onuitgegeven werkdocument)
Auteurs :  Mondelaers, Lydie, Verloove, Claartje
Datum  : 2009


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Gespiegelde stadswoningen naar ontwerp van Van Meulebrouck [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/72367 (Geraadpleegd op 29-05-2020)