Schuilplaats voor Werklieden

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Antwerpen
Deelgemeente Antwerpen
Straat Londenstraat
Locatie Londenstraat 52, Antwerpen (Antwerpen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Antwerpen (actualisaties: 05-01-2006 - 05-01-2007).
  • Adrescontrole Antwerpen (adrescontroles: 23-07-2007 - 23-07-2007).
  • Inventarisatie Antwerpen (geografische inventarisatie: 01-01-1976 - 31-12-1992).
Links

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Schuilplaats voor Werklieden

Deze vaststelling is geldig sinds 29-03-2019.

is beschermd als monument Schuilplaats voor Werklieden

Deze bescherming is geldig sinds 03-04-1995.

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Schuilplaats voor Werklieden

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Vrijstaand gebouw op hoek met Noorderplaats, in een hybride eclectische stijl van 1908 (zie gevelsteen), naar ontwerp van J. Van Asperen en A. Van Mechelen, sedert 1961 verhuurd aan de Belgische Transportarbeidersbond; destijds opgericht door het liberale stadsbestuur als tegenhanger van het schuin ertegenover liggend "Werkmanswelzijn", in 1898 opgericht door de Broeders van de Arbeid (zie nummer 41-43).

Onregelmatige constructie op rechthoekig grondplan met kerkallures, bestaande uit een centrale beuk van vijf traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak, dwarse zijbeuken van één of twee bouwlagen, aanleunende ronde traptoren met koepel aan zuidzijde en dito monumentale schoorsteen met bewerkte kop.

Gele baksteenbouw met constructief en decoratief gebruik van lichtere baksteen en natuursteen. Hoofdgevels en dwarse zijtravee met puntgevel afgelijnd met natuurstenen daklijst en topstuk. Verbinding tussen lagere en hogere zijbeuken door middel van luchtbogen. Gekoppelde rechthoekige vensters met ontlastingsboog, kruisvensters of hoge rondboogvensters.

  • DE HONDT J., Historische wandelgids van Groot-Antwerpen, Antwerpen-Amsterdam, 1977, 219.
  • S.N., L'Emulation, 1911, Pl. 42-43.
  • Gegevens verstrekt door A. Himler.

Bron: Plomteux G. & Steyaert R. met medewerking van Wylleman L. 1989: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Antwerpen, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 3NC, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Plomteux, Greet & Steyaert, Rita

Datum tekst: 1989

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Londenstraat

Londenstraat (Antwerpen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.