erfgoedobject

Schuilplaats voor Werklieden

bouwkundig element
ID: 7238   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/7238

Juridische gevolgen

Beschrijving

Vrijstaand gebouw op hoek met Noorderplaats, in een hybride eclectische stijl van 1908 (zie gevelsteen), naar ontwerp van J. Van Asperen en A. Van Mechelen, sedert 1961 verhuurd aan de Belgische Transportarbeidersbond; destijds opgericht door het liberale stadsbestuur als tegenhanger van het schuin ertegenover liggend "Werkmanswelzijn", in 1898 opgericht door de Broeders van de Arbeid (zie nummer 41-43).

Onregelmatige constructie op rechthoekig grondplan met kerkallures, bestaande uit een centrale beuk van vijf traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak, dwarse zijbeuken van één of twee bouwlagen, aanleunende ronde traptoren met koepel aan zuidzijde en dito monumentale schoorsteen met bewerkte kop.

Gele baksteenbouw met constructief en decoratief gebruik van lichtere baksteen en natuursteen. Hoofdgevels en dwarse zijtravee met puntgevel afgelijnd met natuurstenen daklijst en topstuk. Verbinding tussen lagere en hogere zijbeuken door middel van luchtbogen. Gekoppelde rechthoekige vensters met ontlastingsboog, kruisvensters of hoge rondboogvensters.

  • DE HONDT J., Historische wandelgids van Groot-Antwerpen, Antwerpen-Amsterdam, 1977, 219.
  • S.N., L'Emulation, 1911, Pl. 42-43.
  • Gegevens verstrekt door A. Himler.

Bron     : Plomteux G. & Steyaert R. met medewerking van Wylleman L. 1989: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Antwerpen, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 3NC, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Plomteux, Greet, Steyaert, Rita
Datum  : 1989


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2019: Schuilplaats voor Werklieden [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/7238 (Geraadpleegd op 19-10-2019)