erfgoedobject

Typerend burgerhuis

bouwkundig element
ID
72393
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/72393
Dit erfgoedobject heeft geen erfgoedwaarde meer. De erfgoedwaarden waarom we het object opnamen in de inventaris, zijn niet meer aanwezig, bijvoorbeeld door verbouwing of sloop.

Juridische gevolgen

  • is deel van de aanduiding als vastgesteld bouwkundig erfgoed Typerende burgerwoningen
    Deze vaststelling is geldig sinds 20-09-2010

Beschrijving

Typerende burgerwoning van modernistische inslag van drie bouwlagen onder een plat dak en één travee, opgetrokken uit platte gele baksteen met geaccentueerde lintvoeg op een hardstenen plint. Gevelopstand horizontaliserend door doorlopende onder- en bovendorpels van de grote rechthoekige venster- en deuropeningen en verticaliserend door aanwenden van gevelhoge muurpijlers en vooruitspringende gevelvlakken.

Burgerwoning naar ontwerp van architect Louis Smets uit 1939, heden alleenstaand, sterk verticaliserend door een vooruitspringende bovenbouw met verheven borstweringen tussen gevelhoge afgeronde pilasters. Origineel schrijn- en smeedwerk.

  • Stadsarchief Leuven, Modern Archief, dossier 100145 (bouwvergunning 04.09.1939).

Bron     : Mondelaers Lydie & Verloove Clara i.s.m. Van Roy Diane, Van Damme Marjolijn en Meulemans Katharina. 2009. Inventaris van het bouwkundig erfgoed. Provincie Vlaams-Brabant. Leuven binnenstad. Herinventarisatie. Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen. VLB2 (onuitgegeven werkdocument)
Auteurs :  Mondelaers, Lydie, Verloove, Claartje
Datum  : 2009


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Typerend burgerhuis [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/72393 (Geraadpleegd op 11-05-2021)