erfgoedobject

Burgerhuis met werkplaats

bouwkundig element
ID: 72396   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/72396

Juridische gevolgen

Beschrijving

Naar de plannen van architect Georges Decock in 1935 opgetrokken rijwoning met werkplaats van drie traveeën en drie bouwlagen onder een plat dak. De gevelopstand is symmetrisch opgebouwd met een centrale deurtravee geflankeerd door licht verdiepte venstertraveeën met in de bovenbouw driehoekige erkervolumes, en afgelijnd met een houten kroonlijst. Kunststenen muurbanden doorkruisen het bruingele baksteenmetselwerk en lijnen de vensteropeningen en de erkeruitbouwen af. In de verdiepte inkomportiek met simili omlijsting een houten deur met decoratieve diefijzers; het oorspronkelijke houten schrijnwerk van de vensteropeningen werd vernieuwd. Heden studentenhuis.

  • Stadsarchief Leuven, Modern Archief, dossier 96101 (bouwvergunning 25.11.1935).

Bron     : Mondelaers Lydie & Verloove Clara i.s.m. Van Roy Diane, Van Damme Marjolijn en Meulemans Katharina. 2009. Inventaris van het bouwkundig erfgoed. Provincie Vlaams-Brabant. Leuven binnenstad. Herinventarisatie. Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen. VLB2 (onuitgegeven werkdocument)
Auteurs :  Mondelaers, Lydie, Verloove, Claartje
Datum  : 2009


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Burgerhuis met werkplaats [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/72396 (Geraadpleegd op 09-07-2020)