Parochiekerk Sint-Harlindis en Relindis

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Meeuwen-Gruitrode
Deelgemeente Ellikom
Straat Betonweg
Locatie Betonweg zonder nummer, Meeuwen-Gruitrode (Limburg)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
 • Adrescontrole Meeuwen-Gruitrode (adrescontroles: 12-11-2007 - 12-11-2007).
 • Inventarisatie Meeuwen-Gruitrode (geografische inventarisatie: 01-01-2005 - 31-12-2005).
 • Thematische inventarisatie 20ste-eeuwse kerken (geografische inventarisatie: 01-07-2008 - 31-12-2009).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Parochiekerk Sint-Harlindis en Relindis

Deze vaststelling is geldig sinds 01-02-2018.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Moderne kruisbasiliek van 1958-60, naar ontwerp van J. Dreesen (Bree). Zij vervangt een kerk van 1844 naar ontwerp van L. Jaminé (Hasselt), die op haar beurt een in 1842 of 1839 afgebroken romaanse kerk verving. Laatstgenoemde kerk was zeer oud: ze had één beuk, waaraan in een latere periode een koor en een sacristie werden toegevoegd. Het gebouw was van Maaskeien en silex. Het was in 1842 bouwvallig.

De plattegrond van de huidige kerk beschrijft een driebeukig schip van vier traveeën, een transept met vlakke sluiting, een koor van een rechte travee met gebogen sluiting, en een vrijwel vrijstaande toren aan de noordijde van het koor; narthex tegen de façade.

Bakstenen gebouw onder zadel- en lessenaarsdaken (mechanische pannen); getoogde vensters met bakstenen afzaat. De narthex is een galerij met getoogde bogen op bakstenen pilasters. Vierkante toren onder tentdak, bovenaan op elke zijde voorzien van twee getoogde galmgaten.

Beraapt interieur. Licht gebogen zoldering over de middenbeuk, vlakke zoldering over de zijbeuken en het transept. Scheiding tussen midden- en zijbeuken door middel van een getoogde arcade op zuilen.

Mobilair: kruisweg in fresco door P. de Bruycker (circa 1960). Beeldengroep in het doksaal, afkomstig van een apostelenbalk, navolger van de Meester van Elsloo, eik (ca. 1520-30); beeldengroep Calvarie, Meester van Elsloo, gepolychromeerd hout (1520-30); beeld Sint-Lucia, gepolychromeerd hout (17de of 18de eeuw); beeld Onze-Lieve-Vrouw met Kind, gepolychromeerd hout (midden 18de eeuw); beelden Sint-Harlindis en Relindis, gepolychromeerd hout (midden 18de eeuw). Doksaal (midden 18de eeuw). Doopvont, hardsteen, Luik, met wapenschild en initialen C D I, Christianus Dierna, de toenmalige pastoor (1627).

 • Laat-gotische beeldsnijkunst uit Limburg en Grensland, Sint-Truiden, 1990, nummers 401-403.
 • BUSSELS P., De doopvont, (Ellikomkommertjes, 3, 1971, p. 115-117).
 • BUSSELS P.L., Ellikom als parochie, (Ellikomkommertjes, 2, 1971, p. 123-127).
 • BUSSELS P., De H.H. Harlindis en Relindis te Ellikom, Ordingen, Aldeneik en elders, (Limburg, 52, 1973, p. 208-217).
 • GEUKENS B., Fotorepertorium van het meubilair van de Belgische bedehuizen. Provincie Limburg. Kanton Bree, Brussel-Sint-Truiden, 1977, p. 27-27.
 • GRAUWELS J., De aartsdiakonale visitaties van het dekenaat Maaseik (1646-1726), (Het Oude Land van Loon, 38, 1983, p. 74-78).
 • MEUL V. - JAMINE W., Van Waterstaatskerk tot Mijncité. Een historiek van het bouwen in Limburg door drie generaties provinciale bouwmeesters Jaminé (1832-1921), (Cultureel erfgoed in Limburg; 2), Hasselt, 1999, p. 223.
 • SANGERS W. - DANIELS G., Aldeneik Architectuur en Historie, Beek, 1975.
 • VAN DE WEERD H., Het landdekenaat Eyck. Meeuwen. Ellicom, (Limburg, 5, 1923-24, p. 267-270).

Bron: Schlusmans F. 2005: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Maaseik, Kantons Bree - Maaseik, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 19N1, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Schlusmans, Frieda

Datum tekst: 2005

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Betonweg

Betonweg (Meeuwen-Gruitrode)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.