erfgoedobject

Bel-etagewoning

bouwkundig element
ID: 72473   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/72473

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Bel-etagewoning
    Deze vaststelling is geldig sinds 20-09-2010

Beschrijving

Bel-etagewoning uit 1938 volgens de plannen van architect Georges Decock, met een lijstgevel van drie bouwlagen en twee traveeën onder een pannen zadeldak, opgebouwd uit platte rode baksteen. De smalle deurtravee en brede venstertravee zijn van elkaar gescheiden door een bakstenen pijler die de gevelaflijning, bestaande uit een kunststenen deksteen, doorbreekt. In de tweede en derde bouwlaag telkens een doorlopend balkon met bakstenen borstwering, en metalen buisreling, dat deels gesloten en in de deurtravee afgerond uitgevoerd is. De doorlopende kunststenen lateien en hardstenen lekdrempels en de gebroken kunststenen luifel en deklijst boven de derde bouwlaag versterken het horizontaliserend karakter van de gevelopstand. De grote rechthoekige deur- vensteropeningen zijn gevuld met sober houten schrijnwerk, dat in de garagepoort en de verdiepte inkomportiek op de begane grond werd vernieuwd.

  • Stadsarchief Leuven, Modern Archief, dossier 98937 (bouwvergunning 31.05.1938).
  • AMELYNCK J., De moderne woning in Groot-Leuven van 1928 tot 1940. Een aanzet tot inventarisatie en analyse, onuitgegeven licentiaatsverhandeling, Katholieke Universiteit Leuven, 1988, p. 58, 188.

Bron     : Mondelaers Lydie & Verloove Clara i.s.m. Van Roy Diane, Van Damme Marjolijn en Meulemans Katharina. 2009. Inventaris van het bouwkundig erfgoed. Provincie Vlaams-Brabant. Leuven binnenstad. Herinventarisatie. Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen. VLB2 (onuitgegeven werkdocument)
Auteurs :  Mondelaers, Lydie, Verloove, Claartje
Datum  : 2009


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Bel-etagewoning [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/72473 (Geraadpleegd op 10-08-2020)