erfgoedobject

Modernistische burgerhuizen

bouwkundig element
ID
72483
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/72483

Juridische gevolgen

Beschrijving

Door architect Jacques Van Meulebrouck als eenheid geconcipieerde reeks van drie modernistische burgerwoningen volgens spiegelsymmetrische gevelopstand met middenrisaliet. De begane grond verkreeg boven de hardstenen plint met afgeronde kelderopeningen, een volledige bekleding in gele ceramische tegels onder een doorlopende dubbele rollaag, afgerond aan de deurstijlen, een metalen deurpaneel met geometrische versiering en een breed venster met ceramische lekdrempels waarvan het houten schrijnwerk in de bovenlichten een roedeverdeling bevat. Op de verdiepingen zorgen in- en uitzwenkende gevelvlakken in bruingele baksteen voor dieptewerking en voor ongewone planvormen gesloten loggia's op driehoekig en open balkons op ruitvormig grondplan met smeedwerk balustrades. Bij het nummer 16 en 20 wordt de kroonlijst in ceramische pannen onderbroken door een buisvormige reling met vlaggenstok; het nummer 18 onderscheidt zich door het kleinere erkervolume en de vensteromlijstingen in similibepleistering. Recent werd hier de balustrade vernieuwd in metselwerk.

  • Stadsarchief Leuven, Modern Archief, dossier 96759 (bouwvergunning 07.05.1936).
  • AMELYNCK J., De moderne woning in Groot-Leuven van 1928 tot 1940. Een aanzet tot inventarisatie en analyse, onuitgegeven licentiaatsverhandeling, Katholieke Universiteit Leuven, 1988, p. 108, 165.

Bron     : Mondelaers Lydie & Verloove Clara i.s.m. Van Roy Diane, Van Damme Marjolijn en Meulemans Katharina. 2009. Inventaris van het bouwkundig erfgoed. Provincie Vlaams-Brabant. Leuven binnenstad. Herinventarisatie. Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen. VLB2 (onuitgegeven werkdocument)
Auteurs :  Mondelaers, Lydie, Verloove, Claartje
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Modernistische burgerhuizen [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/72483 (Geraadpleegd op )