erfgoedobject

Architectenwoning

bouwkundig element
ID
72492
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/72492

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Architectenwoning
    Deze vaststelling is geldig sinds

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Architectenwoning
    Deze vaststelling wordt geldig vanaf

Beschrijving

Rijwoning in nieuwe zakelijkheid die architect Jacques Van Meulebrouck in 1929 voor zichzelf realiseerde, met een wit bepleisterde lijstgevel van drie bouwlagen onder een plat dak, gekarakteriseerd door een subtiel spel van in- en uitspringende geometrische vlakken en volumes. De gevelopstand wordt beheerst door een centraal oprijzend risaliet, afgelijnd door twee ingediepte pilastervormige muurvlakken in de derde bouwlaag, bekroond door een ver uitspringende luifel boven het middenste venster. In de tweede bouwlaag een driehoekig balkon met oorspronkelijk een driehoekige uitsparing die recent werd dichtgemetst, een buisvormige reling en een terugspringende vensterdeurpartij onder een licht vooruitspringende luifel. De gevelbrede drieledige bandvensters, slechts gescheiden door smalle vensterdammen, zijn gevuld met sober houten schrijnwerk.

  • Stadsarchief Leuven, Modern Archief, dossier 89153 (bouwvergunning 26.08.1929).
  • AMELYNCK J., De moderne woning in Groot-Leuven van 1928 tot 1940. Een aanzet tot inventarisatie en analyse, onuitgegeven licentiaatsverhandeling, Katholieke Universiteit Leuven, 1988, p. 127, 148, 163.

Bron     : Mondelaers Lydie & Verloove Clara i.s.m. Van Roy Diane, Van Damme Marjolijn en Meulemans Katharina. 2009. Inventaris van het bouwkundig erfgoed. Provincie Vlaams-Brabant. Leuven binnenstad. Herinventarisatie. Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen. VLB2 (onuitgegeven werkdocument)
Auteurs :  Mondelaers, Lydie, Verloove, Claartje
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Architectenwoning [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/72492 (Geraadpleegd op )