erfgoedobject

Burgerhuizen

bouwkundig element
ID: 72560   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/72560

Juridische gevolgen

 • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Burgerhuizen
  Deze vaststelling is geldig sinds 20-09-2010

Beschrijving

In zijn huidig voorkomen omvat dit ensemble aan de Muntstraat een gecombineerd hoek- en lager rijhuis en aan de ’s-Meiersstraat een enkelhuis.

Volgens een bouwvergunnig van 1834 vormden het hoekhuis en het belendende ’s-Meiersstraat nummer 1 oorspronkelijk één ruim pand, opgetrokken in neoclassicistische stijl naar ontwerp van architect D.J. Peeters, met drie bouwlagen onder een afgeschuind zadeldak (nok parallel aan de ’s-Meiersstraat), respectievelijk drie traveeën aan de Muntstraat en vier - waaronder de ingangstravee - aan de ’s-Meiersstraat. Opsplitsing in twee panden en wijziging van de ordonnantie op de begane grond vanaf 1881 tot grosso modo het huidige uitzicht in 1948. Met schijnvoegen gecementeerde lijstgevels, afgeschuind op de hoek, onder aflijnende kroonlijsten. Verkleinende ordonnantie met bovenvensters in bandomlijsting, ter hoogte van de tweede bouwlaag met tot een omlopend cordon doorgetrokken lekdrempels en diamantkopvormige sluitstenen; gelijkaardige motieven voor de vullingen van de steigergaten. Voorts blind middenvenster op de tweede bouwlaag aan Muntstraat. De aanpalende, in kern minstens tot de 18de eeuw opklimmende breedhuizen aan 's-Meyersstraat nummers 1-3, met twee bouwlagen onder een pannen zadeldak, werden in een recentere periode bij het hoekhuis geïncorporeerd, waardoor de ordonnantie op de begane grond wijzigde. Van de oudere kern getuigen de (gedeelde) tongewelfde kelder, het grotendeels oorspronkelijke dakspant, en de steile dakhelling aan de achterzijde (nummer 3). Recentelijk werd de gevel van nummer 1 naar het model van het hoekpand voorzien van een cementering met schijnvoegen.

 • Stadsarchief Leuven, Modern Archief, dossier 310 (bouwvergunning. 07.10.1834); dossier 37411 (bouwvergunning 04.04.1881); dossier 106615 (bouwvergunning 27.07.1948).

Bron     : Mondelaers Lydie & Verloove Clara i.s.m. Van Roy Diane, Van Damme Marjolijn en Meulemans Katharina. 2009. Inventaris van het bouwkundig erfgoed. Provincie Vlaams-Brabant. Leuven binnenstad. Herinventarisatie. Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen. VLB2 (onuitgegeven werkdocument)
Auteurs :  Mondelaers, Lydie, Verloove, Claartje
Datum  : 2009


Relaties

 • Is gerelateerd aan
  Neoclassicistische stadswoning

 • Is deel van
  's-Meiersstraat

 • Is deel van
  Muntstraat

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Burgerhuizen [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/72560 (Geraadpleegd op 20-01-2021)