Teksten van Julia & Walther

https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/7259

Julia & Walther ()

Burgerhuis in art-nouveaustijl in opdracht van de heer L. Van der Zijl gebouwd door de Naamlooze Maatschappij "Vooruitzicht", naar een ontwerp door de architect Jules Hofman uit 1910.

De bouw- en hypotheekmaatschappij "Vooruitzicht" werd opgericht in 1905, en is tot op vandaag als bouwbedrijf en vastgoedpromotor actief in Antwerpen. Veelal in opdracht van particulieren bouwde de maatschappij vóór de Eerste Wereldoorlog talrijke burgerhuizen in de nieuw aangelegde wijken van de stad zoals Zuid, Zurenborg en Jan Van Rijswijcklaan. Vanaf 1909 was Jules Hofman als hoofdarchitect van "Vooruitzicht" verantwoordelijk voor het ontwerp, wat de kwaliteit van de architectuur ten goede kwam. Hij bediende zich daarbij zowel van een sobere interpretatie van de art-nouveaustijl, als van een meer behoudend eclectisch of beaux-arts-idioom.

Aan Marialei en Helenalei bracht "Vooruitzicht" tussen 1907 en 1912 in totaal veertien bouwprojecten tot stand voor evenveel opdrachtgevers, die op één na bewaard zijn. Hofman nam de helft van de ontwerpen voor zijn rekening, aan de Marialei behalve de woning "Julia & Walther", de woningen "Les Marguerites" en "Maria", aan de Helenalei de woning Sorer, de woning Wolff, de woning Stefens en de woning Jans. Deze huizen behoren tot het latere werk van de architect, die sinds midden jaren 1880 actief was, en omstreeks de eeuwwisseling een belangrijke bijdrage leverde aan de Antwerpse art nouveau, met opmerkelijke panden als "De Zonnebloem" aan de Cogels-Osylei.

Met een gevelbreedte van twee ongelijke traveeën omvat de rijwoning drie bouwlagen onder een plat dak. De lijstgevel heeft een parement uit witte Silezische brikken in kruisverband, doorspekt met zwarte baksteen, en spaarzaam gebruik van natuursteen voor lateien en waterlijsten, het portaalentablement en de erker, op een plint uit blauwe hardsteen. Asymmetrisch van opzet, legt de compositie de klemtoon op de brede zijtravee, die op de begane grond wordt gemarkeerd door een rechthoekige erker. Het oorspronkelijk bekronende balkon met smeedijzeren borstwering tussen postamenten, werd in 1980 verbouwd tot een tweede erker. De tweede verdieping is opgevat als attiek, met een door pilasters geritmeerd vierlicht, waarin centraal een sgraffitopaneel is geïntegreerd met de huisnaam “Julia & Walther” in een rankwerkdecor. Verder is de opstand opgebouwd uit registers van rechthoekige deur- en vensteropeningen; klassiek hoofdgestel met houten kroonlijst op klossen en tandlijst. Van het houten schrijnwerk is enkel de inkomdeur bewaard; de smeedijzeren inkomluifel en het voortuinhek met cirkelmotieven bleven behouden, evenals de gietijzeren voetschraper.

De plattegrond beantwoordt aan de klassieke typologie van het burgerhuis, dat uit een voorbouw en een smalle achterbouw in entresol bestaat, ontsloten door de zijdelings ingeplante inkom- en traphal. Volgens de bouwplannen biedt de begane grond ruimte aan de gebruikelijke enfilade van salon, eetkamer en veranda, geflankeerd door de keuken met pomphuis in de achterbouw. De plattegronden van de bovenverdiepingen ontbreken in het bouwdossier.

  • Stadsarchief Antwerpen, bouwdossiers 1910#1686 en 18#60715.

Auteurs:  Braeken, Jo
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Je kan deze tekst citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Julia & Walther [online], https://id.erfgoed.net/teksten/182031 (geraadpleegd op ).


Julia-Walther ()

Zogenaamd "Julia-Walther". Art-nouveau-enkelhuis, uit begin 20ste eeuw. Witte bakstenen lijstgevel van drie bouwlagen met kleurige baksteenbanden en gebruik van natuursteen voor sokkel, kordons en gelede architraaf onder eenvoudige kroonlijst met tandlijst op klossen. Rechter gevelpartij met erker en oorspronkelijk bekronend balkon, nu eveneens verbouwd tot erker. Bovenverdieping met gekoppelde vensters en sgraffitopaneel. Rechthoekige deur met beglaasde luifel. Voortuin afgesloten door muurtje en smeedijzeren hek.


Bron: PLOMTEUX G. & STEYAERT R. met medewerking van WYLLEMAN L. 1989: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Antwerpen, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 3nc, Brussel - Turnhout.
Auteurs:  Plomteux, Greet; Steyaert, Rita
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Je kan deze tekst citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Julia & Walther [online], https://id.erfgoed.net/teksten/7259 (geraadpleegd op ).