erfgoedobject

Hoekpand

bouwkundig element
ID
72618
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/72618

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Hoekpand
    Deze vaststelling is geldig sinds

Beschrijving

Dit hoekpand werd volgens de bouwvergunning van 1901 opgetrokken naar ontwerp van architect Fr. Vandeput. Het werd opgevat als een vrijstaand enkelhuis met twee bouwlagen - de begane grond gedeeltelijk verhoogd overeenkomstig de straathelling - en twee traveeën onder een mansardedak; annex aan de binnenplaats werden een stalling en remise ingeplant. Door zijn pittoreske eclectische vormgeving met neo-Vlaamserenaissance-inslag vormt dit burgerhuis een beeldbepalend hoekaccent in het straatbeeld. Opvallend is het expressieve en picturale gebruik van de materialen: baksteen voor het metselwerk in combinatie met witte natuursteen voor onder meer de reliëfbanden, speklagen en sierelementen, naast verwerking van blauwe hardsteen voor de sokkel en deels ook de lekdrempels en omlijstingen, en als markant element ten slotte, een ostentatief en decoratief gebruik van houtwerk. Het gevelfront vertoont een speelse, asymmetrische compositie. Vooreerst door de uitkragende, polygonale houten hoektoren die tweedelig is opgevat, met gedetailleerde borstweringen en raamwerk, een ingesnoerde spits, en overstek rustend op een meerledig geprofileerde natuurstenen console. Verder door de geprononceerde venstertravee met deurvenster gemarkeerd door een stenen balusterbalkon op bewerkte voluutconsoles en een opmerkelijke houten luifel met ajour, op gekoppelde korbelen. Ten slotte, door de risalietvormig uitgewerkte en hoger opgetrokken inkompartij die uitloopt in een gecombineerde tuit- en trapgevel met topstuk. Als typische vormen en ornamenten gelden verder onder meer de diamantkopversieringen en gevarieerde kraagstenen, de overhoekse pinakelvormige begrenzing van de schoorstenen aan Ravenstraat en het drielicht boven de ingangsdeur. Vermeldenswaardig zijn nog de houten omlopende kroonlijst - al of niet op consoles - en het decoratieve dakvenster, het deur- en raamwerk en het verfijnde traliewerk van de ijzeren poort in de afsluitingsmuur.

  • Stadsarchief Leuven, Modern Archief, dossier 63380 (bouwvergunning 18.01.1901).

Bron     : Mondelaers Lydie & Verloove Clara i.s.m. Van Roy Diane, Van Damme Marjolijn en Meulemans Katharina. 2009. Inventaris van het bouwkundig erfgoed. Provincie Vlaams-Brabant. Leuven binnenstad. Herinventarisatie. Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen. VLB2 (onuitgegeven werkdocument)
Auteurs :  Mondelaers, Lydie, Verloove, Claartje
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Hoekpand [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/72618 (Geraadpleegd op )