erfgoedobject

Geheel van burgerhuizen

bouwkundig element
ID
72620
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/72620

Juridische gevolgen

Beschrijving

Geheel van zeven rijwoningen met lijstgevels in neoclassicistische stijl: nummers 6, 12 en 14 met tot op heden behouden bepleistering. Drie bouwlagen en twee tot vier traveeën onder zadelbedaking, al of niet met recent toegevoegde dakvensters. Karakteristieke enkelhuisopstanden - nummer 6 werd inmiddels omgevormd tot winkel - voorzien van arduinen plinten of sokkels, keldergaten - vergroot bij nummer 10 -, rechthoekige benedenvensters - verlaagd in nummer 8 - en getoogde bovenvensters, en deuren voorafgegaan door een steektrap.

Nummer 6, dat dateert van 1877, en nummers 8 en 10, die samen werden opgetrokken in 1875, vertonen een gelijkaardig decor: bovenvensters in geriemde ooromlijstingen voorzien van chûtes en versierde sluitstenen, panelen onder de bovenste lekdrempels en een spiegelfries onder de houten kroonlijst met klossen en tandlijst; verder ook ijzeren balkons vóór de bel-etagedeurvensters, in nummer echter sinds 1929 vervangen door een houten erker.

De iets lagere nummers 12 en 14, vermoedelijk opgetrokken in 1871, vormen een samenstel van gespiegelde opstanden met doorgetrokken lekdrempels, doorlopende tand- en kroonlijst op sierlijk bewerkte consoles, een gevelhoge pseudo-pilaster met casementen als begrenzing van het rechter pand, doch voorts een sober (later vereenvoudigd?) geveldecor.

Nummers 16 en 18, die als één geheel gebouwd werden in 1879, zijn grosso modo verwant aan nummers 6 tot 10 doch vertonen een meer horizontaal gelede opbouw met cordonbelijning en twee traveeën brede balkons. Uitgelengde bewerkte consoles schragen de balkonplaten en de doorlopende kroon- met tandlijst.

  • Stadsarchief Leuven, Modern Archief, dossier 20673 (bouwvergunning 12.06.1871); dossier 27577 (bouwvergunning 19.03.1875); dossier 30654 (bouwvergunning 08.03.1877); dossier 33779 (bouwvergunning 03.03.1879); dossier 88825 (bouwvergunning 14.06.1929).

Bron     : Mondelaers Lydie & Verloove Clara i.s.m. Van Roy Diane, Van Damme Marjolijn en Meulemans Katharina. 2009. Inventaris van het bouwkundig erfgoed. Provincie Vlaams-Brabant. Leuven binnenstad. Herinventarisatie. Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen. VLB2 (onuitgegeven werkdocument)
Auteurs :  Mondelaers, Lydie, Verloove, Claartje
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Geheel van burgerhuizen [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/72620 (Geraadpleegd op )