erfgoedobject

Burgerhuis

bouwkundig element
ID
72626
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/72626

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Burgerhuis
    Deze vaststelling is geldig sinds

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Burgerhuis
    Deze vaststelling wordt geldig vanaf

Beschrijving

Door architect Aug. Van Arenbergh in 1893 ontworpen burgerhuis met twee bouwlagen en vier traveeën onder pseudo-mansardedak. Bakstenen lijstgevel met neoclassicistische inslag, gekenmerkt door de ruime verwerking van blauwe hardsteen voor de sokkelvormende onderbouw met keldergaten en panelen, het geprononceerde cordon, de doorgetrokken lekdrempels en de rechthoekige vensteromlijstingen met entablementen. Beëindiging door houten kroonlijst met klossen onder de dito dakvensters met frontonbekroning. Rechtse zijgevel deels zichtbaar, op een rondboogvenster na nagenoeg blind; deels aangepaste achtergevel met getoogde bovenvensters en bijkomend mezzanino.

  • Stadsarchief Leuven, Modern Archief, dossier 54665 (bouwvergunning 26.06.1893).
  • LEFEVER F.A., De architectenfamilie Van Arenbergh, in Jaarboek van de Geschied- en Oudheidkundige Kring voor Leuven en omgeving, deel 28, Leuven, 1988, p. 21.

Bron     : Mondelaers Lydie & Verloove Clara i.s.m. Van Roy Diane, Van Damme Marjolijn en Meulemans Katharina. 2009. Inventaris van het bouwkundig erfgoed. Provincie Vlaams-Brabant. Leuven binnenstad. Herinventarisatie. Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen. VLB2 (onuitgegeven werkdocument)
Auteurs :  Mondelaers, Lydie, Verloove, Claartje
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Burgerhuis [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/72626 (Geraadpleegd op )