erfgoedobject

Neogotisch burgerhuis en Faculteit Letteren en Wijsbegeerte

bouwkundig element
ID
72628
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/72628

Juridische gevolgen

Beschrijving

Palend aan nummer 19 en de tuin van het "Erasmushuis", voormalige "woning Martens", daterend van omstreeks 1880-1890(?) en opgetrokken in neogotische stijl. Terugwijkend en haaks ingeplant ten opzichte van de straat, twee bouwlagen hoge verspringende volumes met ongelijke traveeën, onder zadeldaken. Baksteenbouw verwerkt met arduin, boven een dito rusticasokkel. Getrapte voor- en achtergevels, aan de straat met overhoekse pinakelelementen en in de drie traveeën tellende hoofdgevel met risalietvormende bredere middentravee. Typische venstervormen, onder meer kruis- en kloostervensters, met getande tussen- en bovendorpels, in de noordelijke achtergevel gedicht; voorts sierankers. Blinde zijgevels, afgelijnd door getrapte en overhoekse friezen en ten oosten begrensd door een muurpartij. Bakstenen straatmuur met spiegels tussen pseudo-pilasters. Uiterst links en grenzend aan nummer 19, restant van neorenaissancistische poort, in 1891 opgetrokken samen met de achterin gelegen eenlaagse vroegere stalling, waarvan de rondboogopeningen in gesinterde omlijsting heden deels gedicht zijn. In 1966 werd het gebouwencomplex door de Katholieke Universiteit Leuven heringericht als boekenmagazijn.

In het binnenterrein Blijde Inkomststraat / Maria-Theresiastraat / Bogaardenstraat - deels ter plaatse van het vroegere klooster van de clarissen-colettienen (1843, stadsarchitect J. F. Laenen) - situeert zich het "Erasmushuis", het faculteitsgebouw Letteren en Wijsbegeerte van de Katholieke Universiteit Leuven, een beeldbepalend complex op kruisvormige plattegrond, met bibliotheek, kantoren en seminarielokalen. Ontworpen in 1969 door het architectenbureau TED onder leiding van M. Dessauvage, in oorsprong als onderdeel van een masterplan met geplande doch niet gerealiseerde bijkomende gebouwen zoals onder meer een theater, museum, kerk, en inpandige doorgangen, straten en pleinen. Eerstesteenlegging van het gebouw in 1972 en in gebruik genomen in 1975. Omringende "Erasmustuin" aangelegd naar ontwerp van tuinarchitect J. Wirtz, met beeldhouwwerk onder meer "Vallend Paard" door R. Poot (1988), "De Witte" door R. Rosseel (1984), "Het koppel" door de Franse beeldhouwer E. Dodaigne (1975), een gevelsteen van de voormalige klokkengieterij Michaux (Diestsevest), en de aanleg van een amfitheatervormige luistertuin door M. Vanderwegen in 1989 en een literaire tuin door W. Smedts in 1994.

  • Stadsarchief Leuven, Modern Archief, dossier 52211 (bouwvergunning 03.09.1891); dossier 119653/6266 (bouwvergunning 10.02.1966).
  • L.G.B.-krant, jaargang 5, nummer 3-4, 1990, p. 31.
  • Moderne bouwkunst in het arrondissement Leuven, in L.G.B.-krant, Dokument 13, p. 18.
  • LAMBERTS E., ROEGIERS J. (onder leiding van), De universiteit te Leuven 1425-1885, Leuven, 1988, p. 412.

Bron: MONDELAERS L. & VERLOOVE C. met medewerking van VAN ROY D., VAN DAMME M. en MEULEMANS K. 2009: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie Vlaams-Brabant, Leuven binnenstad, Herinventarisatie, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen VLB2, onuitgegeven werkdocumenten.
Auteurs: Verloove, Claartje; Mondelaers, Lydie
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Neogotisch burgerhuis en Faculteit Letteren en Wijsbegeerte [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/72628 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.