erfgoedobject

Neoclassicistische herenwoning

bouwkundig element
ID
72631
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/72631

Juridische gevolgen

Beschrijving

Ruime neoclassicistische herenwoning die oorspronkelijk deel uitmaakte van het nieuwe complex met behangselpapierfabriek dat de gebroeders Antoine en Pierre Everaerts hier in 1850 lieten optrekken, ter vervanging van hun vroegere, door brand geteisterde vestiging in de Charles Deberiotstraat. Het geheel omvatte aan de straat twee woningen, opgevat als identieke pendanten met drie bouwlagen, vijf traveeën en dubbelhuisopstand, en ertussen een lagere, twee bouwlagen en zes traveeën tellende constructie dienstig als magazijn; achterin aan tuinzijde bevond zich het fabrieksgebouw.

Na de openbare verkoop in 1855 ingevolge onenigheid tussen beide broers, werden de rechtse woning - het huidige nummer 28 - en de bedrijfsgebouwen terug opgekocht door A. Everaerts en verder door zijn erfgenamen uitgebaat tot 1880. De linkse woning bleef eveneens nog tijdelijk eigendom van P. Everaerts, die aan de Tiensestraat, in het binnenblok met Maria-Theresiastraat, een nieuw bedrijf oprichtte dat, onder de benaming P. Everaerts-Fizenne, tot halverwege de jaren 1930 uitgroeide tot één van de meest gerenommeerde fabrieken van behangselpapier in België. Aan de Blijde-Inkomststraat waren de gebouwen inmiddels sinds einde 19de eeuw overgegaan op diverse privé-eigenaars, in een recentere periode ook deels betrokken door een schoenenfabriek, en in de jaren 1990 eigendom geworden van de Katholieke Universiteit Leuven die het complex op het nummer 28 na lieten slopen en vervangen door de huidige residentie "Romero-huis" en aan Tiensestraat door het Alma-gebouw. Pand nummer 28 is representatief door zijn karakteristieke, sobere en evenwichtig geordonneerde opstand, vlak bepleisterd en beschilderd, met rechthoekige deur en vensters, geleding door cordons, doorgetrokken lekdrempels en eenvoudig hoofdgestel met kroonlijst met modillons. Als markerend element de risalietvormig uitgewerkte middentravee met geriemde vensteromlijstingen, spiegelborstwering op de tweede bouwlaag en een houten vleugeldeur met sierlijk bovenlicht die gevat is in een uitgediepte pilasteromlijsting met klassiek entablement. Voorts vensterluiken op de begane grond. Mansardeverdieping sinds 1930, ter vervanging van het oorspronkelijke zadeldak.

  • Stadsarchief Leuven, Modern Archief, dossier 7473 (bouwvergunning 10.05.1850); dossier 91102 (bouwvergunning 12.05.1930).
  • UYTTERHOEVEN R., De "Manufacture de papiers peints Evereaerts" te Leuven, in Mededelingen voor de Geschied- en Oudheidkundige Kring voor Leuven en omgeving, deel 24, 1984, p. 133-155.
  • UYTTERHOEVEN R., Leuven weleer. 2. De Nieuwe Bovenstad: tussen "Statiestraat" en Tiensevest, Leuven, 1986, fig. 67a-b.
  • VERMEIREN R., VERPOEST L. en VINTS L., Joris Helleputte. Architect en politicus 1852-1925, 2, Oeuvrecatalogus, Leuven, 1998, p. 105-106.

Bron     : Mondelaers Lydie & Verloove Clara i.s.m. Van Roy Diane, Van Damme Marjolijn en Meulemans Katharina. 2009. Inventaris van het bouwkundig erfgoed. Provincie Vlaams-Brabant. Leuven binnenstad. Herinventarisatie. Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen. VLB2 (onuitgegeven werkdocument)
Auteurs :  Mondelaers, Lydie, Verloove, Claartje
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Neoclassicistische herenwoning [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/72631 (Geraadpleegd op )