erfgoedobject

Eind-19de-eeuws ensemble

bouwkundig element
ID
72633
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/72633

Juridische gevolgen

Beschrijving

Geheel gevormd door een hoekhuis en vier rijhuizen, gekoppeld volgens repeterend schema en daterend uit einde 19de eeuw: het hoekhuis volgens de bouwvergunning van 1897. Drie bouwlagen en twee traveeën, met gelijkaardige lijstgevels met neoclassicistische inslag, bepleisterd of heden gecementeerd boven een arduinen plint met keldergaten, met rechthoekige openingen beneden en getoogde in de bovenbouw: pand nummer 46 is echter sinds 1953 vereenvoudigd en aangepast. Cordonvormende lekdrempels en geprononceerd decor met muurbanden, panelen en spiegels op borstweringen en in het fries, geprofileerde omlijstingen met versierde sluitsteen voor de bovenvensters, balkonmarkering voor het deurvenster en houten kroonlijst met klossen en tandlijst. Zijgevel met blinde getoogde vensters in geriemde omlijsting.

  • Stadsarchief Leuven, Modern Archief, dossier 59269 (bouwvergunning 11.02.1897); dossier 110269/2346 (bouwvergunning 28.04.1953).

Bron     : Mondelaers Lydie & Verloove Clara i.s.m. Van Roy Diane, Van Damme Marjolijn en Meulemans Katharina. 2009. Inventaris van het bouwkundig erfgoed. Provincie Vlaams-Brabant. Leuven binnenstad. Herinventarisatie. Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen. VLB2 (onuitgegeven werkdocument)
Auteurs :  Mondelaers, Lydie, Verloove, Claartje
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Eind-19de-eeuws ensemble [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/72633 (Geraadpleegd op )