erfgoedobject

Ruime burgerhuizen

bouwkundig element
ID
72636
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/72636

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Twee ruime burgerhuizen
    Deze vaststelling is geldig sinds

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Ruime burgerhuizen
    Deze vaststelling wordt geldig vanaf

Beschrijving

Twee ruime burgerhuizen van drie bouwlagen en vier traveeën onder zadeldak: voor nummer 56 dateert de bouwvergunning van 1888, voor nummer 60-62 dateert het weliswaar licht afwijkende gevelontwerp van 1882.

Neoclassicistisch geïnspireerde lijstgevels met dubbelhuisopstand: geschilderd en bepleisterd boven een arduinen plint of sokkel met keldergaten en horizontaal gemarkeerd door de imitatiebanden of schijnvoegen - bij nummer 56 doorgetrokken over het volledige gevelfront -, de geprononceerde cordons en doorgetrokken lekdrempels, en de aflijnende klassieke hoofdgestellen met houten kroonlijst met klossen en tandlijst en bij nummer 56 een fries met diamantkopvormige panelen. Vlak omlijste rechthoekige benedenvensters, deuren, en bijkomende brede poort in nummer 60-62; dito bovenvensters in een geriemde ooromlijsting met festoensleutel of in een meer eenvoudige, geprofileerde omlijsting. In nummer 56 markeert sinds 1904 een twee traveeën breed buikig balkon de bel-etage - ter vervanging van het oorspronkelijk enkelvoudige in de deurtravee -, en sieren ijzeren leuningen de bovenste vensters en een spiegeldecor de borstweringen eronder. In nummer 60-62 zorgt het geblokte, breder vensterrisaliet voor een verticaal effect en accentueren hardstenen balkons met opvallende ijzeren leuningen de deurvensters. Het houtwerk bleef in beide panden nog vrij goed bewaard.

  • Stadsarchief Leuven, Modern Archief, dossier 39223 (ontwerp 26.03.1882); dossier 48606 (bouwvergunning 27.08.1888); dossier 66206 (bouwvergunning 30.06.1904).

Bron     : Mondelaers Lydie & Verloove Clara i.s.m. Van Roy Diane, Van Damme Marjolijn en Meulemans Katharina. 2009. Inventaris van het bouwkundig erfgoed. Provincie Vlaams-Brabant. Leuven binnenstad. Herinventarisatie. Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen. VLB2 (onuitgegeven werkdocument)
Auteurs :  Mondelaers, Lydie, Verloove, Claartje
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Ruime burgerhuizen [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/72636 (Geraadpleegd op )