erfgoedobject

Reeks kleinere stadswoningen

bouwkundig element
ID
72639
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/72639

Juridische gevolgen

Beschrijving

Reeks van vier kleinere rijhuizen met twee bouwlagen, tweemaal drie en tweemaal twee traveeën, oorspronkelijk met enkelhuisopstand: nummers 70 en 72 - sinds 1919 met winkelpui - werden ontworpen in 1880; nummer 74 - sinds 1928 met garage - en nummer 76 werden samen met het belendende doch intussen gesloopte nummer 78 als één geheel ontworpen in 1890. Karakteristiek horizontaal geritmeerde, beschilderde en bepleisterde lijstgevels met imitatiebanden, cordongeleding en klassieke hoofdgestellen met panelen- of casementenfriezen; eenvoudige rechthoekige openingen beneden; getoogde bovenvensters in geriemde ooromlijstingen, in nummers 74, 76 rijker versierd en risalietvormig opgevat met diamantkopmotieven; nummer 72 met licht afwijkend decor zie de vlakke bepleistering en omlopende booglijsten op de bovenverdieping. Op nummer 76 na, latere pseudo-mansardedaken.

  • Stadsarchief Leuven, Modern Archief, dossier 36465 (bouwvergunning 02.09.1880); dossier 51115 (bouwvergunning 07.08.1890); dossier 78581 (bouwvergunning 20.05.1919); dossier 87796 (bouwvergunning 05.03.1928).
  • LEFEVER F.A., De architectenfamilie Van Arenbergh, in Jaarboek van de Geschied- en Oudheidkundige Kring voor Leuven en omgeving, deel 28, Leuven, 1988, p. 4.

Bron     : Mondelaers Lydie & Verloove Clara i.s.m. Van Roy Diane, Van Damme Marjolijn en Meulemans Katharina. 2009. Inventaris van het bouwkundig erfgoed. Provincie Vlaams-Brabant. Leuven binnenstad. Herinventarisatie. Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen. VLB2 (onuitgegeven werkdocument)
Auteurs :  Mondelaers, Lydie, Verloove, Claartje
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Reeks kleinere stadswoningen [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/72639 (Geraadpleegd op )