erfgoedobject

Modernistische burgerhuis

bouwkundig element
ID
72643
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/72643

Juridische gevolgen

Beschrijving

Vergund in 1938 en ontworpen door architect F. Lefever (zie signatuur in de plint), modernistische woning met art-deco-invloeden, drie bouwlagen en drie traveeën onder zadeldak. Boven de arduinen plint is de gevel opgetrokken uit geel baksteenmetselwerk, in combinatie met beton, natuursteen en similibepleistering voor omlijstingen en afwerking. Het geheel vertoont een symmetrische compositie bepaald door de driedelige opbouw en planindeling, met brede inkompartij in de middenas. Als benadrukking een spel van horizontale en verticale accenten bekomen door de licht verzonken en uitspringende gevelvlakken, de overhoekse erkeruitbouwen, de doorgetrokken brede lateien en verbonden omlijstingen, de balkonbekroningen met typerende buisleuningen en bolornamenten en het nog originele houten schrijnwerk en smeedijzerwerk in poort en vensters, met karakteristiek lineair roedepatroon en gekleurd glas in lood.

  • Stadsarchief Leuven, Modern Archief, dossier 99256 (bouwvergunning 22.08.1938).

Bron     : Mondelaers Lydie & Verloove Clara i.s.m. Van Roy Diane, Van Damme Marjolijn en Meulemans Katharina. 2009. Inventaris van het bouwkundig erfgoed. Provincie Vlaams-Brabant. Leuven binnenstad. Herinventarisatie. Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen. VLB2 (onuitgegeven werkdocument)
Auteurs :  Mondelaers, Lydie, Verloove, Claartje
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Modernistische burgerhuis [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/72643 (Geraadpleegd op )