erfgoedobject

Eenheidsbebouwing

bouwkundig element
ID
72644
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/72644

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Eenheidsbebouwing
    Deze vaststelling is geldig sinds

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Eenheidsbebouwing
    Deze vaststelling wordt geldig vanaf

Beschrijving

Neoclassicistisch geïnspireerde eenheidsbebouwing samengesteld uit drie, volgens repeterend schema gekoppelde rijhuizen nummers 118 tot 122 die, samen met het sinds 1908 aangepaste nummer 116 en sterk verbouwde nummer 114, opgetrokken werden in 1896.

Panden van het type twee bouwlagen en twee traveeën, onder een doorlopende mansardebedaking. Nadrukkelijk gelede gevelwand, gecementeerd en beschilderd, voorzien van schijnvoegen boven een hardstenen plint met keldergaten en doorgetrokken cordons. Vlak omlijste rechthoekige deuren en getoogde benedenvensters, dito bovenvensters met decoratieve entablementomlijsting en doorlopende kroonlijst met klossen boven tandlijst.

  • Stadsarchief Leuven, Modern Archief, dossier 58077 (bouwvergunning 20.02.1896); dossiers 69725 en 70002 (bouwvergunning 10.02.1908 en 18.05.1908).

Bron     : Mondelaers Lydie & Verloove Clara i.s.m. Van Roy Diane, Van Damme Marjolijn en Meulemans Katharina. 2009. Inventaris van het bouwkundig erfgoed. Provincie Vlaams-Brabant. Leuven binnenstad. Herinventarisatie. Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen. VLB2 (onuitgegeven werkdocument)
Auteurs :  Mondelaers, Lydie, Verloove, Claartje
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Eenheidsbebouwing [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/72644 (Geraadpleegd op )