erfgoedobject

Wederopbouwburgerhuis met café

bouwkundig element
ID: 72664   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/72664

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Wederopbouwburgerhuis met café
    Deze vaststelling is geldig sinds 20-09-2010

  • is deel van de aanduiding als beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Bondgenotenlaan
    Deze bescherming is geldig sinds 04-06-2015

Beschrijving

Beeldbepalend wederopbouwpand dat door architect G. De Cock ontworpen werd in 1922 en in de afgeschuinde hoektravee in een cartouche 1923 is gedateerd. Drie bouwlagen hoog en in het totaal negen traveeën, onder een gemansardeerde bedaking.

Qua opstand onderscheidt het pand zich door zijn neo-Vlaamserenaissance-getint uitzicht, gekenmerkt door een picturaal materiaalgebruik - combinatie van rode baksteen en witte natuursteen voor de bovenbouw, blauwe hardsteen voor de benedenbouw - en een karakteristiek decor. De geprononceerde puilijst en afzonderlijke of verbonden balkons, de omlopende muurbanden en de decoratieve houten kroonlijst met klossen, deels boven consoles, verlenen een nadrukkelijk horizontaal accent. Dit wordt enigszins doorbroken door het verticaliserende effect van de respectievelijk met klokvormige en halsvormige dakvensters verhoogde gevelrisalieten en de hoekpartij die nog bijkomend geaccentueerd wordt door begrenzende hoekkettingen, lisenen en verbonden vensteromlijstingen. Voorts markeren al dan niet gekoppelde entablementvensters onder frontons de hoofdverdieping en rechthoekige onder booglijst de bovenste bouwlaag. Nog behouden begane grond met belijning door imitatiebanden en ritmerende rondboogarcade, die qua ordonnantie echter licht gewijzigd werd: oorspronkelijk met privé-ingangen in de uiterste geveltraveeën, café-ingang in de hoektravee. Inwendig werd in 1946 ter hoogte van de entresol een galerij ingebracht.

  • Stadsarchief Leuven, Modern Archief, dossier 79666 (bouwvergunning 23.10.1922); 104481 (bouwverg. 02.08.1946).

Bron     : Mondelaers Lydie & Verloove Clara i.s.m. Van Roy Diane, Van Damme Marjolijn en Meulemans Katharina. 2009. Inventaris van het bouwkundig erfgoed. Provincie Vlaams-Brabant. Leuven binnenstad. Herinventarisatie. Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen. VLB2 (onuitgegeven werkdocument)
Auteurs :  Mondelaers, Lydie, Verloove, Claartje
Datum  : 2009


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Wederopbouwburgerhuis met café [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/72664 (Geraadpleegd op 09-07-2020)