erfgoedobject

Heropgebouwd woonwinkelhuis

bouwkundig element
ID: 72669   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/72669

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Heropgebouwd woonwinkelhuis
    Deze vaststelling is geldig sinds 20-09-2010

  • is deel van de aanduiding als beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Bondgenotenlaan
    Deze bescherming is geldig sinds 04-06-2015

Beschrijving

Heropgebouwd winkel-woonhuis met geknikte voorgevel, door architect G. Decock in 1923 ontworpen voor de Zwitsers eigenaar H. Sandoz. De schildvormige gevelstenen zouden refereren naar het "Oeuvre Suisse Belge", dat na de oorlogsteisteringen de oprichting van een voorlopige noodwinkel financierde. Sobere met natuursteen beklede opstand die stilistisch vaag en op een geïnterpreteerde wijze teruggrijpt naar de 18de-eeuwse Franse Lodewijkstijlen, onder meer wat betreft de venstervormen - op de hoofdverdieping uitgewerkt als bow windows - en ijzeren balkonleuningen, het spiegeldecor en de omlijsting van de dakvensters. Voorts bewaard schrijnwerk en deels aangepaste pui.

  • Stadsarchief Leuven, Modern Archief, dossier 79602 (bouwvergunning 14.05.1923).
  • UYTTERHOEVEN R., Leuven weleer. De Nieuwe Bovenstad: tussen "Statiestraat" en Tiensestraat, deel 2, Leuven, 1986, fig. 20c en 22b.
  • UYTTERHOEVEN R., Nostalgia Lovaniensis, Leuven, 2000, p. 35.

Bron     : Mondelaers Lydie & Verloove Clara i.s.m. Van Roy Diane, Van Damme Marjolijn en Meulemans Katharina. 2009. Inventaris van het bouwkundig erfgoed. Provincie Vlaams-Brabant. Leuven binnenstad. Herinventarisatie. Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen. VLB2 (onuitgegeven werkdocument)
Auteurs :  Mondelaers, Lydie, Verloove, Claartje
Datum  : 2009


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Heropgebouwd woonwinkelhuis [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/72669 (Geraadpleegd op 09-07-2020)