erfgoedobject

Twee woonwinkelhuizen

bouwkundig element
ID
72674
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/72674

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Twee woonwinkelhuizen
    Deze vaststelling is geldig sinds

  • is deel van de aanduiding als beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Bondgenotenlaan
    Deze bescherming is geldig sinds

Beschrijving

Gebouwd als één geheel naar ontwerp van architect L. Corthouts van 1921, twee winkel-woonhuizen met drie bouwlagen en entresol en respectievelijk drie en één traveeën, onder mansardebedaking. Samen met nummer 36 en het voormalige "Hotel Métropole" (Vital Decosterstraat nummer 7) heringericht tot winkelcomplex. Wederopbouwarchitectuur in baksteen met verwerking van blauwe hardsteen en witte natuursteen en stilistisch qua vormgeving en ornamentiek refererend aan de Lodewijk XV-stijl. Gevelpartijen afgelijnd door pilasters en gedomineerd door een golvende lijnvoering zie de doorgetrokken gebogen waterlijsten en gelede cordons, de venstervormen met het nog behouden schrijnwerk, het hekwerk van de Franse balkons en de uitbuigende erkers op de bel-etage. Bewaarde arduinen puiomlijsting met Ionische pilasters en cartouchesluitstenen.

  • Stadsarchief Leuven, Modern Archief, dossier 80703 (bouwvergunning 27.06.1921).

Bron     : Mondelaers Lydie & Verloove Clara i.s.m. Van Roy Diane, Van Damme Marjolijn en Meulemans Katharina. 2009. Inventaris van het bouwkundig erfgoed. Provincie Vlaams-Brabant. Leuven binnenstad. Herinventarisatie. Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen. VLB2 (onuitgegeven werkdocument)
Auteurs :  Mondelaers, Lydie, Verloove, Claartje
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Twee woonwinkelhuizen [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/72674 (Geraadpleegd op )