erfgoedobject

Ensemble van winkel-woonpanden

bouwkundig element
ID: 72684   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/72684

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Ensemble van twee winkel- woonpanden
    Deze vaststelling is geldig sinds 20-09-2010

  • is deel van de aanduiding als beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Bondgenotenlaan
    Deze bescherming is geldig sinds 04-06-2015

Beschrijving

Als ensemble van twee winkel- woonpanden in 1921 (zie jaarstenen) opgetrokken volgens de plannen van architect G. Decock. Historiserende wederopbouwarchitectuur waarin vormentaal en ornamentiek refereren aan de renaissance en de barok. Voorgevels opgevat als tweeledige verhoogde halsgevels, met entresol en pilasterordonnantie.

Nummer 51 met natuurstenen parement, nadrukkelijke registerindeling, erker op uitgelengde bewerkte consoles, fantasievolle vormgeving van de bovenste vensterpartij en de bekronende vaaselementen, naast decor met wortelmotieven.

Nummer 53 getypeerd door het horizontale en verticale lijnenspel van de balusterbalkons en -leuningen, de kordons, het plattebanddecor, de pilasterbegrenzing aan de vensters; voorts cartouches en bladwerkmotieven in de spiegels en gebeeldhouwde haan als topbekroning. Recente, doorgetrokken winkelpui.

  • Stadsarchief Leuven, Modern Archief, dossier 80455 (bouwvergunning 13.01.1922).

Bron     : Mondelaers Lydie & Verloove Clara i.s.m. Van Roy Diane, Van Damme Marjolijn en Meulemans Katharina. 2009. Inventaris van het bouwkundig erfgoed. Provincie Vlaams-Brabant. Leuven binnenstad. Herinventarisatie. Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen. VLB2 (onuitgegeven werkdocument)
Auteurs :  Mondelaers, Lydie, Verloove, Claartje
Datum  : 2009


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Ensemble van winkel-woonpanden [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/72684 (Geraadpleegd op 09-07-2020)