erfgoedobject

Bankgebouw Crédit Anversois

bouwkundig element
ID: 72685   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/72685

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Bankgebouw Crédit Anversois
    Deze vaststelling is geldig sinds 20-09-2010

  • is deel van de aanduiding als beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Bondgenotenlaan
    Deze bescherming is geldig sinds 04-06-2015

Beschrijving

Vergund in 1922 en op de begane grond gesigneerd "E. Goethals - Ing.-arch.", ruim pand met achtergevel uitziend in de Jan Stasstraat. Door de "Crédit Anversois" opgericht als bankgebouw ter vervanging van de vroegere instelling die vóór de Eerste Wereldoorlog de hoek innam van het Monseigneur Ladeuzeplein met het Herbert Hooverplein.

Historiserende wederopbouwarchitectuur geïnspireerd op de Lodewijk XV-stijl, twee bouwlagen en zeven traveeën onder een gecombineerde mansarde- en zadelbedaking met dakvensters en oeils-de-boeuf. Opgetrokken uit baksteen met verwerking van witte natuursteen voor de sokkels met bossage effect en blauwe hardsteen voor het lijstwerk en de uitwerking van de hoofdtravee. De vrij langgerekte voorgevel aan de Bondgenotenlaan vertoont een nadrukkelijke opdeling in twee registers, met vlak omlijste getoogde vensters - op de begane grond recent verlaagd tot vitrines - voorzien van sierlijke sluitstenen en decoratief ijzerwerk in de balkons vóór de deurvensters. In de bredere geaccentueerde toegangstravee is de korfboogpoort voorzien van decoratief traliewerk en gevat in een geprofileerde omlijsting; de versierde sluitsteen fungeert als console van de aansluitende gebogen erker; erboven een dito geajoureerd balkon vóór het mansardedeurvenster in een omlijsting met voluten en boogfronton. Een gelijkaardige, doch vereenvoudigde vormgeving kenmerkt ook de 1923 gedateerde (zie sluitsteen poortomlijsting) achtergevel aan de Jan Stasstraat met kleine oculi en een bovenvenster in de twee laatste traveeën en een glasstrook in de bijkomende terugwijkende travee.

  • Stadsarchief Leuven, Modern Archief, dossier 82100 (bouwvergunning 25.09.1922).

Bron     : Mondelaers Lydie & Verloove Clara i.s.m. Van Roy Diane, Van Damme Marjolijn en Meulemans Katharina. 2009. Inventaris van het bouwkundig erfgoed. Provincie Vlaams-Brabant. Leuven binnenstad. Herinventarisatie. Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen. VLB2 (onuitgegeven werkdocument)
Auteurs :  Mondelaers, Lydie, Verloove, Claartje
Datum  : 2009


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Bankgebouw Crédit Anversois [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/72685 (Geraadpleegd op 17-02-2020)