erfgoedobject

Woonwinkelhuis

bouwkundig element
ID: 72692   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/72692

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Woonwinkelhuis
    Deze vaststelling is geldig sinds 20-09-2010

  • is deel van de aanduiding als beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Bondgenotenlaan
    Deze bescherming is geldig sinds 04-06-2015

Beschrijving

Op een banderol ter hoogte van de tweede bouwlaag gedateerd 1920 en op de linkse benedenpilaster gesigneerd "G. DECOCK-ARCHITECTE", heropgebouwd winkel- woonhuis met op ontwerp privé-ingang links en winkeldeur rechts van de vitrine. Stijlvolle voorgevel met coloristisch materiaalgebruik - rode baksteen, witte natuursteen en blauwe hardsteen - en vormentaal en ornamentiek geënt op de renaissance. Kolossale pilasterritmering, spaarvelden en bredere venstertravee geaccentueerd door een balusterbalkon en uitlopend in een tweeledige topconstructie. Verder typisch decor met onder meer diamantkoppen, bolornamenten, cartouches en al of niet gebroken frontons. Voormalige privé-, heden winkelingang met ijzeren traliewerk binnen een sierlijke rondboogomlijsting, aangepaste winkelpui binnen de nog behouden korfbogige gelijkaardige omlijsting.

  • Stadsarchief Leuven, Modern Archief, dossier 79347 (bouwvergunning 11.06.1920).

Bron     : Mondelaers Lydie & Verloove Clara i.s.m. Van Roy Diane, Van Damme Marjolijn en Meulemans Katharina. 2009. Inventaris van het bouwkundig erfgoed. Provincie Vlaams-Brabant. Leuven binnenstad. Herinventarisatie. Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen. VLB2 (onuitgegeven werkdocument)
Auteurs :  Mondelaers, Lydie, Verloove, Claartje
Datum  : 2009


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Woonwinkelhuis [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/72692 (Geraadpleegd op 09-07-2020)