erfgoedobject

Standbeeld van Justus Lipsius

bouwkundig element
ID
72697
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/72697

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Standbeeld van Justus Lipsius
    Deze vaststelling is geldig sinds

  • is deel van de aanduiding als beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Bondgenotenlaan
    Deze bescherming is geldig sinds

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Standbeeld van Justus Lipsius
    Deze vaststelling wordt geldig vanaf

Beschrijving

Ter hoogte van de pleinvormige verbreding aan de Justus Lipsiusstraat en de Koning Leopold I-straat - ter plaatse van het eertijds geplande "Brabantplein" - werd, ter vervanging van een hier sinds 1890 geplaatste gietijzeren fontein, in 1909 het standbeeld opgericht van de humanist, latinist en historicus Justus Lipsius (Overijse 1547 - Leuven 1606), vanaf 1592 professor aan de Leuvense universiteit. Hoge arduinen sokkel in neoclassicistische stijl, gesigneerd "J. JOURDAIN - SCULPTEUR" en "H. VAES. V. CRETEN - ARCHITECTES" en bronzen beeld gegoten door Felix Van Aerschodt (zie inscriptie). Het monument werd door de Belgische Staat aan de Stad geschonken naar aanleiding van de 75ste verjaardag van de heroprichting (1834-1909) van de Leuvense Katholieke Universiteit, zie het opschrift "JUSTO.LIPSIO/ IN.ALMA.UNIVERSITATE/ LOVANIENSI.PROFESSORI/ A.D.MCMIX.RESTITUAE/ UNIVERSITATIS.LXXV/ LEOPOLDO.II/ REGE. BELGARUM".

  • REMS M., De Leuvense standbeelden, in Arca Lovaniensis, Jaarboek 1981, p. 12, 36-37.

Bron     : Mondelaers Lydie & Verloove Clara i.s.m. Van Roy Diane, Van Damme Marjolijn en Meulemans Katharina. 2009. Inventaris van het bouwkundig erfgoed. Provincie Vlaams-Brabant. Leuven binnenstad. Herinventarisatie. Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen. VLB2 (onuitgegeven werkdocument)
Auteurs :  Mondelaers, Lydie, Verloove, Claartje
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Standbeeld van Justus Lipsius [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/72697 (Geraadpleegd op )