erfgoedobject

Ensemble van wederopbouwburgerhuizen

bouwkundig element
ID: 72698   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/72698

Juridische gevolgen

Beschrijving

Als één geheel ontworpen volgens de plannen van architect G. Sterckx en waarvoor de gemeenschappelijke bouwvergunning dateert van 1922. Vrij gaaf bewaard ensemble van zes wederopbouwpanden met drie bouwlagen en die, op het vier traveeën tellende hoekhuis met gelijkvloerse handelsfunctie na, werden opgetrokken als woonpanden met enkelhuisopstand, elk van drie traveeën, onder een mansardebedaking. Kant Justus Lipsiusstraat werden de panden vanaf 1924 voorzien van garages. Behalve voor de gevels nummers 92 en 98, die volledig met natuursteen zijn bekleed, werd rode baksteen aangewend in combinatie met witte natuursteen en al of niet ook blauwe hardsteen. Het geheel vormt een karakteristieke opeenvolging van varianten binnen de "wederopbouwstijl" en behield nog ten dele zijn origineel schrijnwerk.

Het afgeschuinde hoekpand nummer 88 getuigt van een geïnterpreteerde benadering van de Lodewijk XIV-stijl, die tot uiting komt in de ongelijke travee-indeling met al of niet gekoppelde spiegelbogige bovenvensters en een markerende bow window, verder in het horizontale en verticale lijnenspel van enerzijds de belijnende cordons, doorgetrokken lekdrempels en aflijnende geajoureerde balustrade-attiek, en anderzijds van de gevelhoge pilastergeleding en de traveebeëindigingen door barokiserende halsvormige dakvensters. Eenzelfde uitwerking werd ook aangehouden voor de eenlaagse aanbouw aan de Justus Lipsiusstraat. De gelijkvloerse verdieping werd ingericht als apotheek.

Nrs. 90 en 96 werden opgevat als eclectische pendanten in een sobere neoclassicistisch getinte stijl, met rechthoekige vensters en centrale travee-accentuering door een erker met typerende ijzeren balkonaflijning en vensterentablementen. In nr. 90 werd de begane grond aangepast en de oeils-de-boeuf gesupprimeerd.

Nummer 92 valt op door zijn stijlvol voorkomen. Vormentaal en ornamentiek verwijzen naar het type classicerende barokgevel, met een tweeledige opbouw geleed door gesuperposeerde pilasters, gedecoreerd met régencemotieven en op de begane grond voorzien van eigentijdse kapiteelvormen, op de bovenverdiepingen in kolossaal orde en met Corinthische kapitelen. Markant is verder de halsvormige omlijsting van het dakvenster, met festoendecor, siervazen en schelpbekroning. Nummer 94 vertoont een verzorgd, neoclassicistisch geïnspireerd front met symmetrische opbouw, geblokte penanten, rechthoekig omlijste bovenvensters, centrale erker, halsvormige topconstructie met fronton, en karakteristieke ornamenten als schijfmotieven, festoenen en siervazen.

Nummer 98 vormt een geïnterpreteerde benadering van de Franse 18de-eeuwse vormentaal, met omlijste getoogde vensters voorzien van festoensleutels, balkons met typerend ijzerwerk en schelpvormige consoles, en rijkelijk afgewerkte topconstructie met oculus. De begane grond werd vanaf 1959 aangepast voor inbreng van winkelfunctie.

  • Stadsarchief Leuven, Modern Archief, dossier 81741 (bouwvergunning 26.06.1922); dossier 115026 (bouwvergunning 09.04.1959)
  • UYTTENHOVE P., CELIS J., De wederopbouw van Leuven na 1914, Leuven, 1991, p. 137.

Bron     : Mondelaers Lydie & Verloove Clara i.s.m. Van Roy Diane, Van Damme Marjolijn en Meulemans Katharina. 2009. Inventaris van het bouwkundig erfgoed. Provincie Vlaams-Brabant. Leuven binnenstad. Herinventarisatie. Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen. VLB2 (onuitgegeven werkdocument)
Auteurs :  Mondelaers, Lydie, Verloove, Claartje
Datum  : 2009


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Ensemble van wederopbouwburgerhuizen [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/72698 (Geraadpleegd op 25-09-2020)