Teksten van Eclectisch burgerhuis

Eclectisch burgerhuis ()

Burgerhuis in eclectische stijl gebouwd in opdracht van C. Andersen, naar een ontwerp door de architect Frans Stuyck uit 1914. Het gebouw werd ongeveer gelijktijdig opgetrokken met een quasi identiek pand op het belendende perceel, dat Stuyck enkele maanden later voor de weduwe Fr. (A.) Grein tekende (voorheen nummer 81). Van dit geheel, opgezet volgens een repeterend schema, werd het linker pand in 1948 gesloopt of volledig verbouwd tot een appartementsgebouw. De woningen Andersen en Grein behoren tot de laatste realisaties van Stuyck, die omstreeks 1875 als architect debuteerde, en zijn carrière kort na de Eerste Wereldoorlog afsloot. Veeleer conventioneel van aard, volgt zijn oeuvre in gematigde vorm de heersende stijlstromingen.

Met een gevelbreedte van vier traveeën, telt de rijwoning een souterrain, drie bouwlagen en een pseudo-mansarde. De sobere lijstgevel is opgetrokken uit witte Silezische baksteen in kruisverband, verwerkt met arduin voor de plint, speklagen, waterlijsten en dorpels. In overeenstemming met de opdeling in hoofd- en nevenruimten van het interieur, legt de asymmetrische compositie de klemtoon op de twee zijtraveeën, die worden gemarkeerd door drielichten en een gebogen balkon met smeedijzeren leuning. De rechthoekige erker die in het ontwerp het balkon vervangt werd enkel uitgevoerd in de verdwenen woning Grein. Verder is de opstand opgebouwd uit regelmatige registers van rechthoekige muuropeningen met doorgetrokken lekdrempels en lateien, en afgewerkt met een klassiek hoofdgestel. Het oorspronkelijke houten vensterschrijnwerk en de hoge smeedijzeren inkomdeur zijn vervangen.

De plattegrond van de woning, georganiseerd rond de centrale traphal met bovenlicht, beantwoordt aan de levensstijl van een welstellende burgerij met inwonend personeel. De suite van ontvangstsalon, eetkamer en terras neemt de bredere rechterhelft van de begane grond in, geflankeerd door de vestibule met spreekkamer, de traphal, de office en de (ontbijt)kamer. Privé-en slaapvertrekken bevinden zich op de bovenverdiepingen, daar waar het souterrain ruimte biedt aan de keuken met keukenlift, en de mansarde aan de meidenkamers.

  • Stadsarchief Antwerpen, bouwdossiers 1914#5537 en 1914#6058; foto FOTO-OF#6469.

Auteurs:  Braeken, Jo
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Je kan deze pagina citeren als: Braeken, Jo: Eclectisch burgerhuis [online], https://id.erfgoed.net/teksten/141725 (geraadpleegd op )


Burgerhuis ()

Dubbelhuis van vier traveeën en drie bouwlagen onder mansardedak (leien), uit begin 20ste eeuw. Witte bakstenen lijstgevel met gebruik van natuursteen voor sokkel, banden, puilijst, kordons en doorlopende lekdrempels. Rechts gebogen balkon met ijzeren leuning. Rechthoekige muuropeningen.


Bron: PLOMTEUX G. & STEYAERT R. met medewerking van WYLLEMAN L. 1989: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Antwerpen, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 3nc, Brussel - Turnhout.
Auteurs:  Plomteux, Greet; Steyaert, Rita
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Je kan deze pagina citeren als: Plomteux, Greet; Steyaert, Rita: Eclectisch burgerhuis [online], https://id.erfgoed.net/teksten/7271 (geraadpleegd op )